Aanvulling op NPS-uitvraag

30 maart 2018

Vanaf 2018 zijn verloskundigenpraktijken jaarlijks verplicht informatie over hun kwaliteit van zorg aan te leveren aan het Zorginstituut Nederland (ZiN) met indicatoren. Een van die indicatoren is de uitvraag en aanlevering van de Net Promotor Score of NPS (ketenindicator 5).

In het nieuwsbericht van maandag 26 maart staat dat Perined vanaf dan links zal versturen naar verloskundigenpraktijken. Dit wekt mogelijk verwarring. Verloskundigenpraktijken stemmen eerst binnen hun VSV af hoe zij de NPS-uitvraag willen regelen. Wanneer zij kiezen voor uitvraag via Perined kunnen praktijken zich aanmelden via info@perined.nl. Dan zal Perined aan de deelnemende praktijken links versturen.