Indicatoren: NPS en klantprefentievragenlijst

26 maart 2018

IVanaf 2018 zijn verloskundigenpraktijken jaarlijks verplicht informatie over hun kwaliteit van zorg aan te leveren aan het Zorginstituut Nederland (ZiN) met indicatoren. In dit nieuwsbericht aandacht hoe de uitvraag van de NPS zich verhoudt tot de AVG en een update over de uitvraag van de klantpreferentievragenlijst.

Net Promotor Score of NPS (ketenindicator 5)

Een van die indicatoren is de uitvraag en aanlevering van de NPS (ketenindicator 5). Eerder werd door Perined aangeboden om met een mailinglijst zelf cliënten te benaderen. Zo was dit ook opgenomen in hun factsheet. Met het oog op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt de stap iets veranderd. Perined zal vanaf maandag 26 maart 2018 links versturen aan de praktijken. Deze links (1 per cliënt) leiden naar een online-uitvraag van de NPS. Praktijken kunnen iedere cliënt zo'n link doorsturen. Op die manier hoeven praktijken geen e-mailadressen aan Perined op te sturen. De factsheet van Perined wordt zo snel mogelijk daarop aangepast.

De KNOV heeft juridisch advies ingewonnen of deze oplossing sluitend is. Immers, verloskundigen mogen niet zomaar hun cliënten e-mailen. De uitvraag van de NPS valt echter niet onder direct marketing en heeft geen commercieel doel. Daarmee is deze routing AVG-proof.

Klantpreferentievragenlijst (ketenindicator 8)

Alle verloskundigenpraktijken hebben 15 maart 2018 een mail ontvangen voor de uitvraag van de klantpreferentievragenlijst (ketenindicator 8). Inmiddels hebben ruim 150 verloskundigenpraktijken deze vragenlijst ingevuld.

Het Zorginstituut (ZiN) zou alle verloskundigenpraktijken per brief informeren over de uitvraag van indicator 8, de klantpreferentievragenlijst. Zie hiervoor ook (onderaan) het KNOV-nieuwsbericht van 27 februari. Helaas was hun mailing door interne problemen vertraagd, waardoor die pas is uitgegaan nadat de portal al opengesteld was.

Praktijken hebben tot 15 april 2018 de tijd om de vragenlijst in te vullen. Deelname is verplicht en kost slechts een paar minuten. Let op:

  • De mail is verstuurd vanuit noreply@wem.io. Controleer eventueel de spam-map als de vragenlijst niet is binnengekomen.
  • De KNOV ontving veel reacties over een onjuiste adressering, zoals een verkeerde contactpersoon of een oud praktijkadres. Dit gebeurt wanneer de praktijkgegevens bij Perined niet up-to-date zijn. Verloskundigenpraktijken zijn zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van hun contactgegevens. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven door te mailen naar info@perined.nl.