KNOV herijkt basistakenpakket

29 januari 2015

De KNOV laat het basistakenpakket van verloskundigen herijken. Het takenpakket beschrijft alle activiteiten die door eerstelijns en klinisch verloskundigen worden verricht, zowel cliëntgebonden taken en niet-cliëntgebonden taken en de bijbehorende tijdsbesteding. Het basistakenpakket wordt gebruikt als een nulmeting bij gesprekken met zorgverzekeraars en andere beroepsgroepen over integrale zorg en de berekening van integrale tarieven en het inrichten van taakherschikking en substitutie.

Voor eerstelijnsverloskundigen vormt het nieuwe basistakenpakket het startpunt voor gesprekken met de NZa over de normpraktijk en de daarmee samenhangende tarieven. Voor klinisch verloskundigen vormt het basistakenpakket een aanvulling op de argumenten voor formalisering van de functie, normstelling en kwaliteitsborging. 

Medewerking noodzakelijk

Voor het tijdsbestedings- en productieonderzoek onder eerstelijnsverloskundigen zijn steekproefsgewijs een groot aantal eerstelijnspraktijken benaderd. Deze deelnemende praktijken zijn al door de KNOV geïnformeerd over het onderzoek.

De KNOV waardeert het zeer als deze geselecteerde praktijken meewerken aan dit onderzoek. Het is namelijk van zeer groot belang om gedegen, betrouwbare en heldere uitkomsten te creëren waar geen discussie over kan ontstaan.

Wij zijn ons ervan bewust dat de gegevensuitvraag van tijdsbesteding een tijdsinvestering vraagt. Vanzelfsprekend wordt alleen het noodzakelijke uitgevraagd en is in afstemming met de BTP-werkgroepen van eerstelijns en klinisch verloskundigen gezocht naar een goede balans tussen wat nodig is voor een goed resultaat en de belasting voor de deelnemende praktijken.