Best practice: inzicht in verwijsgedrag eerstelijn

27 december 2021

Vijf eerstelijns verloskundigen hebben de handen ineengeslagen om – met ondersteuning vanuit de KNOV – vanuit eigen perspectief naar het verbeteren van de kwaliteit van zorg in de ziekenhuizen in Utrecht en Amersfoort te kijken. Zo is de werkgroep Samen Zorgen Eerstelijn opgericht die zichzelf de vraag stelt: welke invloed hebben wíj́ op de kwaliteit van zorg met als subdoel de capaciteitsproblematiek positief te beïnvloeden?

Het doel van de werkgroep:

Inzicht krijgen in het verwijsgedrag van de eerstelijns verloskundigen om op basis daarvan interventies te formuleren die de kwaliteit van zorg verbeteren en bijdragen aan continuïteit van zorgverlening. Hieraan is een mogelijke positieve beïnvloeding van de capaciteitsproblematiek gekoppeld. 

Je leest meer over dit initiatief, zoals de aanpak en de resultaten, op de pagina met best practices.   

Heb je zelf ook een best practice die je graag wilt delen? Laat het één van onze programmanagers weten!