Per 1 januari 2022 geactualiseerd: de AVAR en de model arbeidsovereenkomsten

24 december 2021

De Arbeidsvoorwaarden Adviesregeling Verloskundigen in loondienst van een eerstelijns verloskundepraktijk (AVAR) is geactualiseerd. De tekst van de AVAR is aangepast als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving. Verder zijn er vooral tekstuele wijzigingen doorgevoerd, zo is bijvoorbeeld nu voor de Wet Arbeid en Zorg in de AVAR een verwijzing naar de WAZO opgenomen en is de wettekst niet meer uitgeschreven in de AVAR. Het hoofdstuk over beëindiging van de arbeidsovereenkomst is aangepast naar de huidige (ontslag)wetgeving.

Er zijn geen aanpassingen van de salarisbedragen in de tabel die je bij de AVAR vindt. De onderhandelingen hierover (cao ziekenhuizen) lopen nog. De pensioenbedragen zijn al wel geactualiseerd.

In de AVAR is opgenomen dat de AVAR bij indiensttreding door de werkgever aan werknemer ter beschikking gesteld, indien gewenst door de werknemer in geprinte vorm. Hetzelfde geldt voor iedere, na de indiensttreding van de werknemer, nieuw te verschijnen AVAR. Maak de gewijzigde AVAR dus kenbaar aan verloskundigen in loondienst op wie de AVAR van toepassing is!

Als vervolg op de actualisatie van de AVAR zijn ook de model arbeidsovereenkomsten: verloskundige, praktijkassistente, verloskundig echoscopist en echoscopist, geactualiseerd.

Hierbij vind je de AVAR en model arbeidsovereenkomsten.