KNOV zet zich in voor hogere vaccinatiegraad onder zwangeren

21 december 2021

Er bereiken ons diverse berichten over onrust in de geboortezorg rondom het vaccineren van zwangere vrouwen en als KNOV willen we hier graag op reageren. De KNOV zet zich namelijk, met ketenpartners, actief in voor de beste geboortezorg en wil graag de vaccinatiegraad onder cliënten verhogen.  

Als KNOV hebben wij ons hard gemaakt voor goede en eenduidige informatie voor zwangere vrouwen die in aanmerking komen voor het Covid vaccin. In april 2021 heeft de KNOV Corona werkgroep de eerste Q&A gepubliceerd en is er voor verloskundigen informatie voor het counselen gedeeld via KNOV.nl. Op basis daarvan is onder andere de multidisciplinaire ‘Informatiekaart wel of geen prik’ gemaakt. 

Verloskundigen hebben empathie voor de keuze van zwangeren

Zorgverleners counselen in het kader van de WGBO en houden daarbij de interpersoonlijke relatie en de vertrouwensband in het oog. Empathie kan tot uitdrukking komen in zinsnedes als “ik begrijp je keuze” en dat kan makkelijk geframed worden alsof de verloskundige vaccineren ontraadt.  

We benadrukken dat wij geen meldingen van cliënten of collega verloskundigen hebben ontvangen over verloskundigen die het vaccineren afraden. Ook de inspectie heeft geen meldingen ontvangen. De ontstane onrust is vooral gebaseerd op geruchten. Komen er toch meldingen, dan spannen wij ons in om de betreffende verloskundigen (opnieuw) te voorzien van de juiste informatie op basis van de meest recente onderzoeken zoals de richtlijn die de landelijke werkgroep Corona aan het ontwikkelen is.  

Meer zwangeren als rolmodel in de media 

Als KNOV zetten we ons actief in om gezonde zwangere vrouwen als rolmodel in de media te laten verschijnen. Zwangeren die zich met hun eigen afwegingen en beweegredenen hebben laten vaccineren tijdens de zwangerschap zijn herkenbaar voor andere zwangeren. Vooralsnog wordt dit onvoldoende opgepakt door de media en krijgen berichten over dreiging van het virus voor de zwangere of haar ongeboren kind, wél veelvuldig de aandacht. Dit kan tot gevolg hebben dat een deel van de vrouwen zich niet laat vaccineren, omdat dreiging dusdanig veel angst en daarmee stress oproept dat deze groep zwangeren geen vaccinatie afspraak maakt. 

Daarom pleiten wij ervoor om rolmodellen een (prominentere) plek in de media te geven, want juist samen kunnen we zorgen voor een positieve boost bij zwangeren.

Wij blijven actief onze hulp en medewerking aanbieden 

Want verloskundigen kunnen én willen bijdragen aan het vaccineren van zwangeren. Om een paar voorbeelden te noemen:  

  • We bekijken de mogelijkheden om op korte termijn een ‘twijfellijn’ op te zetten: zwangeren kunnen hiernaar bellen en krijgen een verloskundige aan de lijn.  
  • We zijn in gesprek met de GGDGHOR om actief bij te dragen aan de huidige vaccinatiestrategie met als aandachtspunt de twijfelende zwangere.  
  • Ook bekijken we samen met de GGD’s, IGJ en de landelijke werkgroep Corona de mogelijkheden om corona vaccinatie aan zwangeren aan te bieden op praktijklocaties van verloskundigen.  

Vanzelfsprekend blijven wij samenwerken met de ketenpartners RIVM, VWS, NVOG en de landelijke werkgroep FMS, zoals we dat al sinds het begin van de pandemie doen.  

Het zou mooi zijn als onze inspanningen de nodige positieve aandacht krijgen en we hopen dat jullie als KNOV-leden ons daarbij willen helpen. Dan genereren we samen de nodige positieve aandacht voor en onder zwangeren. Dus: spread the news!  

Alvast bedankt!