Nieuwe subsidieregeling voor scholing

20 december 2021

De aftrek van studiekosten van de inkomstenbelasting per 1 januari 2022 vervalt. Daarvoor in de plaats komt een subsidieregeling, waarbij iedereen die werkend of werkzoekend is jaarlijks € 1000,- subsidie kan aanvragen voor scholing. Die scholing moet wel gevolgd worden bij een erkende opleiding. Op dit moment zijn dat alleen de opleidingen die zijn aangesloten bij VNO-NCW. De bedoeling is dat er in de loop van 2022 ook andere branches kunnen aansluiten.

De KNOV heeft vragen gesteld aan het ministerie van Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en contact gezocht met andere eerstelijns brancheorganisaties om te zien of we samen op kunnen trekken. Zodra hier meer over bekend is, zullen we je informeren. 

Zelfstandig ondernemers

Voor verloskundigen die zelfstandig ondernemer zijn geldt dat zij de kosten die zij nodig hebben om hun kennis en expertise op peil te houden, kunnen aftrekken van de winst uit de onderneming. Alle informatie vind je hier: STAP-budget | Leven Lang Ontwikkelen | Rijksoverheid.nl