KNOV ondersteunt actie Let's Talk van de Geboortebeweging

25 november 2021

Op 25 november 2021 start de actie #Let's Talk van de Geboortebeweging. Deze actie loopt tot 10 december 2021 en vraagt zorgverleners in de geboortezorg om (zelf)kritisch te reflecteren op hun eigen handelen. De actie loopt hand in hand met de actie #Genoeggezwegen2021 onder zwangeren. Beide acties hebben tot doel meer bewustwording te creëren over handelingen die als grensoverschrijdend zijn of worden ervaren.

Bewustwording

De KNOV staat voor het leveren van de beste geboortezorg die zwangeren nodig hebben. Het bewust worden en erkennen van grensoverschrijdend gedrag is een belangrijke stap op weg naar het verminderen en voorkomen van negatieve ervaringen van zwangere en bevallen vrouwen. De actie #Genoeggezwegen werd voor het eerst gehouden in 2016 en leverde meer dan 600 reacties op en tientallen spontane reacties van verloskundigen. Vorig jaar is de actie herhaald en ook toen kwamen er weer veel reacties op. Reden genoeg voor de Geboortebeweging om opnieuw een actie te starten, waar we bij deze op wijzen. Bovendien roepen wij actief op om mee te doen aan de actie #Let's Talk. Reflecteren op het eigen handelen is essentieel in elke beroepsgroep, maar zeker ook in de geboortezorg, waar we met elkaar staan voor de best mogelijke start voor elke moeder en ieder kind, als basis voor een gezond leven.

Echt luisteren naar wat vrouwen zeggen

Obstetric violence is een wereldwijd fenomeen dat zich uit op verschillende manieren. Ook in een systeem waar we (zorgverleners) denken dat er kwalitatief goede geboortezorg is. We denken dat we het goed doen, maar #Genoeggezwegen liet in het verleden ook een ander beeld zien en een ander geluid horen. Door kritisch te kijken naar het eigen handelen en echt te luisteren naar wat vrouwen te zeggen hebben, kunnen we zowel als individuele zorgverlener en als beroepsgroep verder groeien en onszelf blijven verbeteren.

Hoe doe je mee?

Ga naar de website van de Geboortebeweging en vul een Let's Talk kaart in. Dit kan gaan over een situatie waar jij getuige van was, of over je eigen handelen in een zorgsituatie. Hopelijk gaat de ontvanger in op je uitnodiging en volgt er een goed gesprek. Door mee te doen, laten we zien dat we bereid zijn te leren van onze fouten. Het vraagt lef om je kwetsbaarheid te tonen. De Geboortebeweging roept niet alleen verloskundigen op mee te doen, maar ook gynaecologen, studenten, artsen in opleiding, kraamverzorgenden en verpleegkundigen kunnen een kaart invullen en deze naar een collega-zorgverlener sturen.

Resultaten bespreken

Na afloop van de actieperiode zal de klankbordgroep Kwaliteit & Wetenschap van de KNOV met de Geboortebeweging in gesprek gaan over de uitkomsten van de acties. De resultaten van dat gesprek zullen wij weer delen met onze leden.