Adviezen werkgroep Corona n.a.v. persconferentie 12 november

13 november 2021

De coronacijfers en ziekenhuisopnames lopen opnieuw op. Daarom zijn er afgelopen vrijdag weer nieuwe maatregelen aangekondigd. Het begrip voor deze maatregelen is meer en meer verdeeld, waardoor de naleving wisselend is.

Voorkomen van verspreiding

Inmiddels past de Coronaroutekaart (24 maart 2021) niet meer bij de huidige situatie. De routekaart is gebaseerd op een situatie waarbij maatregelen in de verloskundige zorg per risiconiveau werden beschreven. De huidige situatie vraagt om ervaringen van eerdere golven mee te nemen, rekening houdend met een steeds stijgende vaccinatiegraad onder zwangeren en de boosterprik die gaat komen. De indeling per risiconiveau laten we los en de routekaart daarmee ook. De werkgroep Corona adviseert het volgende ter voorkoming van verspreiding van het virus:

  • Draag als verloskundige bij de zorgverlening een mondneusmasker en pas goede handhygiëne toe.
  • Je kunt ook de zwangere en anderen vragen om bij prenatale controles een mondkapje te dragen.
  • Denk ook aan de basisregels zoals ventilatie.

Belangrijk

Veel zwangeren hebben zich alleen gevoeld tijdens de eerste coronaperiode. Dat is voor de werkgroep Corona een belangrijk uitgangspunt bij de huidige aanpak van de pandemie. Daarom willen we het belang van de reguliere zorg met normale consultaties blijven benadrukken. Daarbij horen thuisvisites en huisgenoten of anderen die bij controles juist wel aanwezig mogen zijn. Net als een doula, een fotograaf of een naaste bij een partus: dat is enorm belangrijk. Natuurlijk kun je het aantal personen matigen om zodoende voldoende afstand te kunnen bewaren als men geen PBM draagt. Onder reguliere zorg verstaat de werkgroep ook CenteringPregnancy, waarbij we willen benadrukken dat in deze huidige situatie wel afstand gewaarborgd moet worden. Anders is het advies de bijeenkomsten online vorm te geven.

Vraag de zwangere door wie zij zich minimaal wil laten vergezellen. Want iedereen kan zich nu beter beschermen of is beter beschermd. Op deze manier geven we, als verloskundigen, de zwangere het vertrouwen in de zwangerschap en begeleiden we haar op een passende manier in deze lastige tijd.

Samen met jullie kijken we uit naar het einde van de coronapandemie!

Informatie voor cliënten over vaccineren