Geen fysieke bijeenkomsten tot 1 januari

12 november 2021

De KNOV heeft besloten geen fysieke bijeenkomsten meer te organiseren met en voor leden tot 1 januari 2022. Bijeenkomsten kunnen uiteraard wel gewoon online doorgang vinden. Dit staat los van de richtlijnen voor cliëntcontact dat door de coronawerkgroep wordt uitgedragen.

Met deze maatregel wil de vereniging bijdragen aan de bescherming van kwetsbare personen (onder wie zwangeren) en zorgverleners (onder andere onze leden) tegen de sterk oplopende besmettingenDaarbij komt dat we ook helderheid willen geven naar iedereen. De organisatoren van fysieke bijeenkomsten voor de komende weken laten je binnenkort hoe deze ingevuld worden (digitaal of uitstellen).

Deze beslissing staat los van de eventueel door het kabinet aan te kondigen nieuwe maatregelen tijdens de persconferentie van 12 november aanstaande.