Model toelatingsovereenkomst ziekenhuis – verloskundige

05 november 2021

Eerder berichtten we jullie dat de laatste fase van het model Toelatingsovereenkomst ziekenhuis – verloskundige was aangebroken. In het najaar heeft er verder overleg plaatsgevonden en deze week is een akkoord bereikt over de inhoud van de toelatingsovereenkomst. De laatste stap die daarop volgt is een akkoord te verkrijgen door de besturen van de KNOV en de NVZ. Vervolgens kan de overeenkomst vanaf 1 januari 2022 gebruikt worden.

In 2015 hebben de KNOV en NVZ het model toelatingsovereenkomst ziekenhuis-verloskundige ontwikkeld en beschikbaar gesteld aan de leden van de KNOV en de NVZ. Van dit model is in de praktijk veelvuldig gebruikt gemaakt. In 2020/2021 heeft een werkgroep vanuit de KNOV en NVZ, ondersteund door het CPZ en de Federatie VSV, het model 2015 opnieuw grondig bekeken. Enkele ontwikkelingen vormden hiervoor aanleiding, zoals onder meer:

  • de komst van nieuwe wetgeving en standaarden zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG);
  • de doorontwikkeling van Verloskundig Samenwerkingsverbanden (VSV’s);
  • het ontstaan van Integrale Geboortezorg Organisaties (IGO’s) in meerdere regio’s;
  • de wens om de ‘Leidraad Verloskundige zorg buiten de richtlijnen’ een (nadrukkelijker) plek te geven in het model;
  • ervaringen vanuit het werkveld.

Op basis hiervan is het model geactualiseerd. Daarnaast wilde de werkgroep het model toegankelijker en ‘leesvriendelijker’ maken. Het idee is dat ziekenhuizen en verloskundigen de bestaande overeenkomsten actief gaan vervangen door de nieuwe overeenkomst.