Interessant voor zzp-ers en opdrachtgevers: introductie webmodule Beoordeling Arbeidsrelaties uitgesteld

15 oktober 2021

Het is aan een volgend kabinet om te bepalen wat de toekomst is van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelaties. Dat concluderen minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en staatssecretaris Vijlbrief van Financiën na evaluatie van de pilotfase van de webmodule. De huidige versie van de webmodule geeft in zeven van de tien gevallen een helder antwoord aan opdrachtgevers of ze voor een opdracht een zelfstandige kunnen inhuren.

Online tool voor bepalen regels inhuren zzpers

De Webmodule is een online tool waarmee opdrachtgevers kunnen bepalen of ze voldoen aan de regels voor het inhuren van een zzp’er. De online vragenlijst in de module is echter generiek en niet toegesneden op de zorg. Het kabinet geeft aan dat de huidige versie van de webmodule voorlopig als voorlichtingsinstrument blijft bestaan. Een nieuw kabinet zal besluiten welke verdere stappen zullen worden genomen rond het werken als zelfstandige en of en in welke vorm de webmodule wordt ingevoerd.

Als gevolg van dit besluit blijven de modelovereenkomsten van opdracht van toepassing. Ook blijft de handhaving op de wet DBA beperkt. De Belastingdienst grijpt alleen in bij kwaadwillendheid of bij het niet tijdig opvolgen van directe aanwijzingen van de dienst.