KNOV verzoekt zorgverzekeraars Kwaliteitsregister basisechoscopie te erkennen

14 oktober 2021

Na het bericht van vorige week heeft de KNOV-werkgroep echoscopie de stand van zaken en de lijn voor de toekomst besproken. We zijn verheugd met de aanpassing in het register van de BEN, waarmee beide partijen met elkaar de zienswijze delen dat de volumenorm niet de manier is om de kwaliteit van de basisechoscopie vorm te geven.

Het grootste onderscheidende criterium tussen het register van de BEN en dat van de KNOV was de betreffende volume-eis. Met het loslaten van die eis door de BEN, hebben we in Nederland nu twee nagenoeg identieke kwaliteitsregisters voor basisechoscopie. Daarmee is er in onze ogen geen enkele inhoudelijke grondslag meer voor zorgverzekeraars om het KNOV register te weigeren. We hebben daarom aan de betreffende zorgverzekeraars verzocht een addendum te maken bij hun contracten waarbij registratie in het KNOV-echoregister ook wordt erkend. Dit addendum moet in onze ogen ook gelden voor praktijken die contracten met zorgverzekeraars al getekend hebben. We hebben hen verzocht om uiterlijk 22 oktober met een reactie te komen. Zodra we een reactie vernemen, zullen we deze via de gebruikelijke kanalen verspreiden. Hoewel het aan ieder voor zich is om te bepalen of je het contract met de zorgverzekering tekent, kunnen we ons voorstellen dat je hier tot die tijd nog even mee wacht.

Toekomst en vervolgstappen

De KNOV wil zich naar de toekomst constructief blijven opstellen richting de andere partijen en voorkomen dat we over een aantal jaren weer in dezelfde discussie zitten. Het afgelopen jaar heeft de KNOV herhaaldelijk uitgedragen dat we voorstander zijn van goede kwaliteitsborging van de echoscopie in de gehele geboortezorg. Wij nemen daarom het initiatief om samen met de BEN uniforme kwaliteitsnormen voor zowel eerste- als tweedelijn op te gaan stellen, te beginnen met de basisechoscopie. Essentieel hierbij is dat ieders professie zeggenschap heeft en blijft houden over de kwaliteitseisen van de basisechoscopie, mede omdat we dat juridisch verplicht zijn. We zullen andere beroepsgroepen en vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties uitnodigen mee te doen in deze ontwikkeling. Hierover later meer.