Tweede Kamer ontvangt 190.000 handtekeningen. Hoe nu verder?

12 april 2022
Tweede Kamer ontvangt 190.000 handtekeningen. Hoe nu verder?

Op dinsdagmiddag 12 april hebben de initiatiefnemers van de petitie Noodalarm Geboortezorg het indrukwekkende aantal van 190.000 handtekeningen overhandigd aan verschillende Tweede Kamerleden. Daarmee staat deze petitie in de Top 8 van best getekende petities ooit in Nederland. Met deze petitie wijzen de initiatiefnemers de Tweede Kamer erop dat door het regulier maken van integrale bekostiging, de keuzevrijheid van zwangeren in waar en met wie te bevallen, en daarnaast de positie van de waardevolle verloskundige in de wijk op het spel staat. Zo’n duidelijk signaal vanuit de samenleving kan de Kamer toch niet naast zich neerleggen!?

De minister heeft op 21 maart een voorhangbesluit naar de Kamer gestuurd waarmee, tenzij de Kamer anders besluit, het experiment integrale bekostiging wordt omgezet naar een reguliere bekostiging per 1 januari 2023. De KNOV heeft op dezelfde dag een nieuwsbericht geschreven waarin we dit voornemen van de minister betreuren. Helemaal omdat er een goede alternatieve oplossing ligt met als basis het gezamenlijk doorlopen ‘Common Eye traject’. In opdracht van het ministerie van VWS is hier het afgelopen jaar heel hard aan gewerkt door BO Geboortezorg, Patiëntenfederatie, NVOG en KNOV. In september is het aan het ministerie van VWS aangeboden.

Voordat de petitie vanmiddag werd aangeboden was er een manifestatie vanuit Noodalarm Geboortezorg met ca. 300 verloskundigen, de KNOV was vertegenwoordigd, en Tweede Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) stond op het podium. Zij sprak haar waardering uit voor het werk van verloskundigen en het samen opkomen voor keuzevrijheid gedurende de zwangerschap.

Ook de IGO’s hebben vandaag aandacht gevraagd voor hun voortbestaan. De KNOV vindt ook dat het werk en de inzet van IGO’s gewaardeerd moet worden en juist hierom hebben wij voorgesteld om de bestaande bekostiging met hen door te ontwikkelen. In een brief aan het ministerie van VWS en de NZa hebben we ook laten zien dat dit kan.

En nu
De Tweede Kamer heeft op 30 maart jl. een schriftelijke vragenronde georganiseerd. Die vragen worden momenteel door het ministerie van VWS beantwoord en naar onze verwachting binnen enkele dagen gepubliceerd. Hierna is het aan de Tweede Kamer om bijvoorbeeld een debat te plannen waarbij zij moties (oproepen aan de minister) zullen indienen. Vanzelfsprekend zal de KNOV ook input aanleveren bij de Tweede Kamer en natuurlijk beantwoorden we graag alle vragen die er leven. Ook de Eerste Kamer heeft de mogelijkheid hierop te reageren.

Wij houden jullie uiteraard op de hoogte.

Campagne #PERSvrijheid
Ondertussen loopt de sociale media campagne #PERSvrijheid door. Er zijn al vele zwangere vrouwen en verloskundigenpraktijken die meedoen met deze campagne. Doe ook mee en ga naar: www.onzepersvrijheid.nl.