Nieuwsbericht

30 september 2022

ZwangerWijzer.nl is een veelgebruikte vragenlijst voor risico-inventarisatie, voorlichting en advies. Deze doorontwikkeling valt onder het project Kansrijke Ontmoetingen van het CPZ dat onderdeel is van actieprogramma Kansrijke Start. Verloskundige zorgverleners gebruiken dit zorginstrument ter ondersteuning van hun consulten met vrouwen/stellen die zwanger willen worden (of zijn). Zwangerwijzer is nu uitgebreid en herzien.

De lay-out is gemoderniseerd en de inhoud van de vragenlijst is geactualiseerd en toegankelijker gemaakt. Door de nieuwe schrijfstijl hoopt de redactie de intrinsieke motivatie tot gezonder gedrag voor of tijdens de zwangerschap te vergroten, bijvoorbeeld door positieve effecten van gezond gedrag te benadrukken in plaats van alleen de risico’s te benoemen.

Er zijn vragen en risicoboodschappen toegevoegd over de corona-vaccinatie en over familie en afkomst. Dit laatste is gebeurd op basis van de richtlijn Preconceptie Dragerschapsonderzoek (PDO) voor hoog risicogroepen. Op de site is nu onder meer een nieuw informatieblad-op-maat te vinden over kinderwens en afkomst uit een dorp, gebied of gemeenschap, waar veel mensen relaties met elkaar hadden en hebben.

Tenslotte is zwangerwijzer.nl inclusiever geworden. De aanspreekvorm is dusdanig aangepast dat mensen met diverse soorten relaties zich zullen herkennen in de vragen.

Meer weten over ZwangerWijzer? 

Ga dan naar: ZwangerWijzer.nl of lees dit bericht: Gezond Zwanger Worden: Zwangerwijzer met beslisboom voor professionals - KNOV. Hier vind je ook een wegwijzer en beslisboom die je kunnen helpen om op basis van de gegeven antwoorden een vervolgstap aan te reiken aan de (potentieel) aanstaande ouder(s).