Nieuwsbericht

30 november 2021

De afgelopen periode hebben een aantal regionale zorggroepen en zorggroepen in oprichting samen met de KNOV stappen gezet in de richting van continuïteit van zorgverlener en sociale verloskunde. Zij hebben, onder begeleiding van de KNOV, invulling gegeven aan deze thema’s voor hun regio. Daarbij stond voor hen goede kwaliteitsontwikkeling centraal. Ook hebben zij een brief opgesteld waarmee zij de zorgverzekeraars hebben uitgenodigd hierover in gesprek te gaan. Deze gesprekken lopen en we blijven met de zorggroepen kijken hoe we de voortgang op deze thema’s kunnen stimuleren.

 

KNOV wil meer inzetten op continuïteit van zorgverlener en sociale verloskunde

De KNOV is blij met deze inzet richting continuïteit van zorgverlener en sociale verloskunde. Er is veel wetenschappelijk bewijs dat dit betere zorg voor de zwangere vrouw oplevert. En dat zwaardere zorg in de toekomst voorkomen kan worden. Het vernieuwen van zorg gaat niet over één nacht ijs. Het helpt als deze verandering zowel aan de landelijke tafels als regionaal wordt opgepakt.

 

Organiseren in de regio helpt

Het is mooi om te zien hoe ​zorggroepen ​kwaliteitsverbetering en innovatie in ​hun regio oppakken. En hoe de zorggroepen elkaar onderling scherp houden op hun kwaliteitsontwikkeling. Het veranderen van zorg of oppakken van nieuwe zorg is altijd ingewikkeld, zeker als het raakt aan bekostiging. Als zorggroep werk je niet alleen onderling en in de keten aan verbetering van kwaliteit, maar verkoop je deze kwaliteit ook centraal aan de zorgverzekeraar, dit maakt een zorggroep uniek. 

Niet elke regio is toe aan het oprichten van een zorggroep. ​Elke vorm van verhogen van de organisatiegraad is van waarde voor het verduurzamen van de eerstelijns geboortezorg in de regio. Van verdelen van taken en heldere vertegenwoordiging tot thema’s als de capaciteitsproblematiek ​en innovaties, het helpt wanneer je de samenwerking met andere verloskundigen in de regio zoekt. Vaak hebben verloskundigen vergelijkbare ​doelen. Samen sta je sterker dan alleen. En blijken er gezamenlijke oplossingen mogelijk die je als praktijk alleen niet hebt.

 

Meer weten? Kom in gesprek!

  • Wil je meer weten over het oprichten van een zorggroep? Wat kan een zorggroep als organisatievorm voor jouw regio betekenen? Kom dan in gesprek met de deelnemers van het zorggroepen overleg op woensdag 15 december 15.00-17.00 uur. Dit is een digitale bijeenkomst. Laat even weten dat je deel wilt nemen door een mail te sturen naar pjansen@knov.nl, je ontvangt dan de Teams link. Ook als je 15 december niet kunt maar wel interesse hebt, laat het ons weten!
  • Je kunt ook vast op onze website kijken naar de informatie over zorggroepen. Bijvoorbeeld de notitie over ‘Starten met een zorggroep’.

 

Zorggroepen en zorggroepen in oprichting

Over welke regio’s en collega’s hebben we het? Dat zijn:

  • De Verloskunde Zorggroep Oost-Gelderland (Roelande Kuiperij)
  • Verloskunde Zorggroep Zwolle e.o. (Annemarie Klabbers)
  • Verloskundige Zorggroep Groot Amsterdam (Paula Knape en Antje Martje Bakker)
  • Zorggroep Verloskunde ZuidOost Brabant (Wim Rutten)
  • Coöperatie Verloskundigen ’s-Hertogenbosch (Karika van Hemert)
  • Coöperatie van Verloskundigen Opaal (Marieke Smith)

 

Heeft jouw regio bepaalde wensen met betrekking tot organiseren in de regio of gezamenlijke kwaliteitsontwikkeling en zoeken jullie ondersteuning hierop, neem dan contact op met de KNOV.

Job Paulus en Patricia Jansen, SPM finance en preventie