Nieuwsbericht

23 april 2020

Nu gezinnen in verband met de corona-maatregelen thuis de hele dag bij elkaar zitten, loopt het risico op spanningen op. Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT) vreest een stroom aan nieuwe geweldsincidenten.

Veilig Thuis krijgt vragen van hulpverleners die normaal gesproken bij families thuiskomen, maar nu alles telefonisch moeten doen. Hulpverleners moeten de gezinnen telefonisch tips geven als de spanning thuis toeneemt. Ze gaan alleen langs als de situatie urgent is. Terwijl het soms zeer lastig is om op afstand hulp te bieden.

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld

Als u te maken krijgt met signalen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling is het uw taak om de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld, inclusief het afwegingskader, te doorlopen en zo nodig een melding te doen bij Veilig Thuis.

Ter ondersteuning aan de Meldcode is de Praktijkkaart Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling ontwikkeld. De praktijkkaart is een afgeleide van de Meldcode en biedt praktische handvatten hoe u kunt handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De praktijkkaart doorloopt alle stappen om het geweld te signaleren, te stoppen en alle betrokkenen te beschermen en te helpen.

Naast de praktijkkaart is er een App beschikbaar. Deze is ontwikkeld door VWS en is beschikbaar voor Apple en Android. Met de app ‘Meldcode VWS’ kunnen verloskundigen de Meldcode en de bijbehorende stappen en afwegingsvragen snel en gemakkelijk raadplegen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Meldcode, het afwegingskader en Veilig Thuis? Bekijk dan de
informatiepagina ‘Wet Verplichte Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld’. Op deze pagina kunt u de Meldcode en de praktijkkaart bekijken en downloaden.

Of kijk voor meer informatie op de website van NJI.