Nieuwsbericht

06 februari 2020

De KNOV maakt zich de laatste tijd steeds meer zorgen over de capaciteitsproblemen bij ziekenhuizen en de consequenties hiervan voor onze verloskundigen. Dit signaal hebben we afgegeven wij de Inspectie van de Gezondheidszorg. Niet als een formele melding van een incident maar als een signaal dat de omstandigheden waarin onze verloskundigen hun werk moeten doen snel verslechteren. We willen graag dat de Inspectie de partijen in de regio’s oproept om de capaciteitsproblemen in ziekenhuizen zo snel mogelijk in kaart te brengen, en waar nodig aanvullende maatregelen te treffen om opvang bij acute situaties te blijven waarborgen bij medische indicaties en noodgevallen.

Ons signaal wordt ook ingebracht bij het AO medisch Zorglandschap dat vandaag plaatsvindt. De KNOV verzoekt de minister erop toe te zien dat de genoemde acties, in het belang van zwangere vrouwen en hun ongeboren kind, op korte termijn door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd uitgevoerd worden.

Media-aandacht