Nieuwsbericht

24 januari 2023

De workshops capaciteitsproblematiek in december en januari waren een succes! Daarom hebben we een extra online workshop capaciteitsproblematiek ingepland op maandag 13 maart van 19 – 22 uur via Teams. Meld je hier aan: Inschrijven KNOV workshop capaciteitsproblematiek. Lees hieronder meer over de workshop.   

Workshop capaciteitsproblematiek 

In steeds meer regio's speelt capaciteitsproblematiek in de ziekenhuizen. Dit heeft grote weerslag op het werk van verloskundigen, de keuzevrijheid en ervaringen van cliënten en dus kwaliteit van zorg. De komende jaren neemt de zorgvraag toe. Om de zorg te kunnen blijven bieden moeten we de dingen anders gaan doen. Hoe zorgwekkend de problematiek ook is, het biedt ook kansen om tot gezamenlijke oplossingen te komen. Professor Erwin Hans en Gréanne Leeftink nemen je mee in de wereld van capaciteitsmanagement en laten je in hun workshop op een andere manier naar oplossingen voor capaciteitsproblematiek kijken.   

Wat ga je doen/leren?  

Tijdens de workshop, waarin theorie, praktijk en oefeningen worden afgewisseld, laten Erwin en Gréanne theoretische modellen zien. Ook bespreken ze concrete voorbeelden en is er ruimte voor het uitwisselen van kennis en ervaringen van deelnemers.   

De volgende vragen komen onder andere aan bod:   

  • Wat zijn de oorzaken van capaciteitsproblematiek?   

  • Wat kan je bereiken met capaciteitsplanning?   

  • Hoe ga je om met variabiliteit en flexibiliteit?   

  • Welke opties zijn er voor flexibiliteit in de eigen praktijk en in de keten?   

  • Hoe kan het werk anders ingericht worden om slimmer gebruik te maken van de beschikbare capaciteit?   

Praktische informatie  

Datum: maandag 13 maart 19 – 22 uur via Teams.   
Kosten: gratis voor verloskundigen.   
 
Accreditatie: 

De accreditatiecommissie heeft de workshop geaccrediteerd voor 3 uur onder categorie A ''bij- en nascholing'' van het Kwaliteitsregister Verloskundigen. 

Aanmelden  

Wil je dit niet missen? Meld je nu aan voor één van de data via het aanmeldformulier!   

Vragen 

Voor vragen kan je terecht bij Amanda Christianen, projectleider capaciteitsproblematiek, via capaciteit@knov.nl.   

 

Dit project wordt mogelijk gemaakt door kwaliteitsgelden van ZonMw.