Nieuwsbericht

11 februari 2021

In opdracht van het RIVM stelt Onderwijsadviesbureau Dekkers een onderwijskundig ontwerp op. De bedoeling hiervan is om de bij- en nascholing van de counseling prenatale screening vanaf januari 2022 op een andere manier te organiseren. Het proces om te komen tot dit advies is interactief: alle counselors zijn en worden hierop bevraagd. In verschillende klankbordgroepsessies is hier met counselors over gesproken. Ook verloskundigen namen deel hieraan.

Inmiddels staat het onderwijskundig ontwerp voor 90 procent. Peter Loonen van Onderwijsadviesbureau Dekkers heeft een korte kennisclip opgenomen waarin de hoofdlijn van het concept onderwijskundig ontwerp wordt uitgelegd. In de kern komt het hierop neer:

  • Er komt een geaccrediteerde lijst van scholingsactiviteiten waaruit de counselor zijn scholing kan samenstellen. Een gedeelte van de scholing is verplicht, een gedeelte zit in de keuzeruimte.
  • Kwaliteit van de scholing wordt door een commissie van RIVM, Regionale Centra en beroepsverenigingen beoordeeld ten behoeve van accreditatie.
  • Aanbieders van scholing laten hun training, cursus of e-learning accrediteren en voeren de scholing uit.
  • Counselors nemen de gevolgde scholing op in het kwaliteitsregister (en Peridos) en de Regionale Centra kunnen met behaalde punten de vergunning verlenen of verlengen.

Reactie KNOV
Het RIVM heeft de KNOV gevraagd om een reactie op deze versie te geven, die lees je in de brief hieronder. Deze reactie is tot stand gekomen met input van het beleidsorgaan Kwaliteitsregisters en de expertgroep Prenatale Screening van de KNOV. Je leest in de reactie dat we het proces om te komen tot dit advies waarderen. Inhoudelijk zullen counselors (ruim 90% is verloskundige) nog bevraagd worden of zij dit advies steunen. Nadat deze peiling heeft plaatsgevonden nemen we vanuit de KNOV een definitief standpunt in. Mocht er draagvlak voor zijn, dan gaan we bespreken hoe we een koppeling kunnen leggen met het kwaliteitsregister.