Nieuwsbericht

28 februari 2019

Door een wetswijziging zijn BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 april 2019 verplicht om (unieke) BIG-nummers actief bekend te maken. Hierdoor wordt het voor cliënten makkelijker te controleren of een zorgverlener in het BIG-register staat ingeschreven en bent u dus sneller vindbaar.

De KNOV is positief over de verplichting om het nummer te vermelden. Het zorgt voor een grotere transparantie voor de cliënt en geeft zwangeren de zekerheid dat een zorgverlener bevoegd is om zijn of haar vak uit te oefenen. Dat draagt bij aan het vertrouwen in de geboortezorg en de zorgverleners.

Echter, er is ook vastgesteld dat het om een veel omvangrijkere verplichting voor zorgverleners gaat dan gedacht. Daarom benadrukt de KNOV dat zij de beoogde datum van invoering, 1 april 2019, veel te snel vindt. De KNOV is niet meegenomen in de wijze waarop de uitvoering van deze wetswijziging wordt geregeld, ondanks de toezegging van de minister op dit punt. Bovendien zijn we laat geïnformeerd. De KNOV heeft, samen met andere artikel 3 BIG-beroepsorganisaties, bij VWS aangedrongen op een latere ingangsdatum van de veranderde regelgeving, namelijk 1 januari 2020. Op die manier kan het veld zich goed voorbereiden op de invoering.

Wat betekent de wetswijziging voor u?

De wetswijziging houdt in dat een zorgverlener of werkgever ervoor moet zorgen dat per 1 april (of zo snel mogelijk) het BIG-nummer en/of de BIG-nummers van medewerkers, gemakkelijk en snel te vinden zijn. Dit moet op alle plekken waar u uw naam en beroep (of die van de zorgverleners die u in dienst heeft of inhuurt) bekend maakt. De wet gaat uit van in ieder geval de onderstaande plekken (indien van toepassing):

  • Websites en andere digitale media
  • Briefpapier en e-mailondertekening
  • Facturen
  • Wachtkamers

Het vermelden van het BIG-nummer op websites, in de e-mailondertekening en op social media kan vaak eenvoudig en snel als het één BIG geregistreerde zorgverlener betreft. Sommige aanpassingen vragen wat meer tijd, zoals het aanpassen van facturen en websites van grote instellingen met veel BIG-geregistreerde zorgverleners. Hiervoor moet een plan gemaakt zijn, gericht op het voldoen aan de verplichting op de kortst mogelijke termijn na 1 april.

Worden uw naam en beroep op dit moment nergens bekend gemaakt, dan bent u na 1 april niet verplicht om het BIG-nummer bekend te maken. U moet het nummer wel kunnen verstrekken als iemand daarom vraagt.

Toezicht en handhaving

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat hier toezicht op houden en kan een bestuurlijke boete opleggen als de nieuwe verplichting niet wordt nageleefd.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de wetswijziging en wat dit voor u betekent? Kijk dan op de website van het BIG-register.