Nieuwsbericht

20 december 2018

Er is een wijziging in de kwaliteitseis Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO).

De Programmacommissie Prenatale Screening van het RIVM heeft op 6 december 2018 geadviseerd om de periode waarin het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) wordt uitgevoerd aan te passen. De aanpassing houdt in dat het SEO één week eerder afgerond moet zijn dan voorheen en dat het SEO - bij voorkeur - vroeger in de zwangerschap plaatsvindt.

Nieuwe eis per 1 januari 2019

De nieuwe eis luidt als volgt: "Het SEO kan worden uitgevoerd tussen week 18+0 en week 21+0 van de zwangerschap, en bij voorkeur tussen week 19+0 en 20+0 van de zwangerschap."

Ook bij een incompleet SEO vanwege onvoldoende beeldvorming geldt dat de herhaling van het SEO vóór 21+0 afgerond is. De nieuwe SEO kwaliteitseis gaat in per 1 januari 2019. Voor alle zwangeren die zich bij een verloskundige melden ná 1 januari 2019 voor een SEO melden geldt dat zij gezien moeten worden volgens de nieuwe kwaliteitseis.

Meer informatie

Lees de geactualiseerde Kwaliteitseisen voor het structureel echoscopisch onderzoek (SEO). Deze veranderingen zullen op korte termijn ook doorgevoerd worden op de websites, in de folder en in de andere materialen van het RIVM