Nieuwsbericht

13 maart 2023

Zaterdag 11 maart vond in Rotterdam het jaarlijks symposium plaats van Stichting White Ribbon. Tijdens dit symposium werd de White Ribbon award 2023 uitgereikt én is de Award van 2021 overgedragen aan de KNOV. De award werd in 2021 toegekend aan de KNOV voor haar bijdrage aan de academisering van de verloskunde. Én aan de drie Nederlandse verloskundigen die in 2020 allen tot hoogleraar fysiologische verloskunde werden benoemd. 

De award is op reis gegaan langs de drie hoogleraren, Prof. Dr Ank de Jonge, Prof. Dr Corine Verhoeven en Prof. Dr Marianne Nieuwenhuijze. Marianne had de award als laatst en droeg hem afgelopen zaterdag over aan bestuurslid Maaike van Rijn, die hem namens de KNOV in ontvangst nam.

White Ribbon Award 2023

De White Ribbon Award 2023 is overhandigd aan Professor Kitty Bloemenkamp, gynaecoloog. Zij kreeg de award voor haar indrukwekkende inzet om moedersterfte te verminderen, zowel als specialist in maternale/foetale geneeskunde en persoonlijk.

Symposium 2023

Onderwerp van het symposium “What the World needs Now” was het streven naar vermindering van de hoge moedersterfte, maternale mortaliteit en morbiditeit in de wereld. Bestuurslid Maaike viel met name het gesprek op over solidariteit in de relatie naar vrouwen. "Het was goed om het naast harde uitkomsten als mortaliteit en morbiditeit en harde evidence ook met elkaar te hebben over solidariteit van hulpverleners."

"Ook in Nederland zien we dat als je per sectio bevalt, je kans op maternale sterfte verdubbelt. We zien daarbij dat ook armoede en de sociale context een grote rol spelen. Dit zijn onderwerpen waar de verloskundige van cruciale betekenis is. We moeten inzetten op relatieopbouw en continuïteit van zorgverlener en meer onderzoek doen naar de impact van fysiologische benadering. De KNOV draagt hier actief aan bij en we zijn vereerd dat we hier de award voor hebben gekregen." aldus Maaike. 

Stichting White Ribbon

Met de jaarlijkse White Ribbon Award eert de Stichting hulpverleners in de geboortezorg die met hun inzet, kennis en praktisch werk een positieve bijdrage leveren aan de medische en maatschappelijke ontwikkeling van een gemeenschap, inzake moeder- en kindzorg, ergens in de wereld. Meer informatie over de stichting vind je op hun website: White Ribbon – Alliantie voor veilig moederschap.