Nieuwsbericht

05 mei 2022

Lachgas (Entonox®) kan een aantrekkelijke vorm van pijnstilling zijn tijdens de baring. Een recente Engelse studie liet echter zien dat 30% van de broeikasgasemissie afkomstig was door lachgasgebruik op de verloskamers. Zijn er mogelijke oplossingen bekend voor deze nadelige gevolgen? De wetenschappelijk adviseurs hebben dit uitgezocht en een advies over geschreven.

Tot op heden worden in de literatuur nog weinig oplossingen geboden om dit vraagstuk structureel aan te pakken. In de toekomst kan mogelijk gedacht worden aan het gebruik van een Mobile Destruction Unit waarbinnen het broeikasgas wordt opgevangen en verwerkt. Ook kan gebruik worden gemaakt van een alternatieve pijnstilling.

Benieuwd naar het volledige wetenschappelijke advies? Lees het rapport of bekijk alle adviezen op de pagina Wetenschappelijke adviezen (na inloggen zichtbaar).