Nieuwsbericht

19 december 2023

Weet iemand waardoor het risico op fluxus toeneemt na eiceldonatie? En hoeveel hoger dit risico dan is? En of dit effect zou moeten hebben op het advies van een thuis partus? 

Deze vragen kwamen ter sprake op het Inspiratienetwerk en zijn mogelijk relevant voor meerdere verloskundigen. Daarom hebben de wetenschappelijk adviseurs hierover een advies geschreven.  

Uit verschillende studies komt naar voren dat er wellicht een associatie is tussen eiceldonatie en hemorrhagia postpartum. De grootte van de associatie is wisselend. Belangrijke factoren zoals maternale leeftijd, modus partus, pariteit, medicatiegebruik, meerling en (zwangerschapsgerelateerde) comorbiditeiten beïnvloeden deze kans. De gevonden studies zijn klein, waardoor resultaten voorzichtig moeten worden geïnterpreteerd. Mogelijk speelt oorzakelijk hormonale disbalans en/of afwijkende placentatie een rol, maar hierover is nog onvoldoende bekend. Ook de modus partus speelt een rol.  

Het gehele advies is te lezen op de pagina wetenschappelijke adviezen of hieronder te downloaden (na inloggen).