Nieuwsbericht

05 november 2020

Tijdens verschillende IVOZ’en is aan de orde gekomen dat zorgverzekeraars steeds meer willen werken met volumenormen, zoals bijvoorbeeld in de oncologische en chirurgische zorg gebeurt.

Inmiddels is er een werkgroep van verloskundigen die samen met het bureau van de KNOV kijkt welke stappen we kunnen zetten om te voorkomen dat er voor kwalitatief goede zorg alleen naar volumenormen gekeken wordt als indicator. Deze werkgroep is op 2 november bij elkaar gekomen.

We hebben afgesproken dat we gezamenlijk een visie opstellen over hoe wij aankijken tegen het behouden van goede kwalitatieve verloskundige zorg met of zonder volumenormen. Deze visie willen wij daarna delen met de zorgverzekeraars. Daarbij zullen wij onder andere de kaders uit de wet BIG en het kwaliteitsregister betrekken.