Nieuwsbericht

26 mei 2023

Op 1 januari 2024 loopt de huidige Cao UMC af. Dit betekent dat FBZ de komende tijd haar inzet gaat bepalen voor een nieuwe cao. De KNOV is bij FBZ aangesloten. In het cao-overleg vertegenwoordigt FBZ dus ook jou. Daarom kun jij onderwerpen aandragen voor de nieuwe cao. Ervaar je bijvoorbeeld knelpunten in je arbeidsvoorwaarden? Of zijn er andere punten waarover in jouw ogen afspraken moeten worden gemaakt? Laat het voor 27 juni weten aan Florien van Rij, beleidsadviseur KNOV via fvanrij@knov.nl. Wij geven je punten vervolgens door aan FBZ, die op basis van alle input een inzet opstelt. Daarin worden bijvoorbeeld onderwerpen als scholing, werkdruk en salarisbepalingen opgenomen.

De onderhandelingen voor de nieuwe Cao UMC starten naar verwachting dit najaar. Gedurende het cao-proces kun je het verloop volgen via de site van FBZ. Ligt er eenmaal een akkoord, dan stellen wij je als lid van onze vereniging in de gelegenheid je mening kenbaar te maken. Als een meerderheid van de achterban instemt, wordt een akkoord omgezet in een cao.

Zowel in aanloop naar als tijdens de onderhandelingen speelt de FBZ-klankbordgroep voor de Cao UMC een belangrijke rol. De klankbordgroep denkt mee over de inzet en fungeert tijdens de onderhandelingen in figuurlijke zin als klankbord, om te toetsen of FBZ de goede richting opgaat. De KNOV is in deze klankbordgroep vertegenwoordigd, zodat we rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen op het cao-verloop.