Nieuwsbericht

10 mei 2021

De KNOV laat een verkenning uitvoeren naar een toekomstbestendig kwaliteitsregister. Hiervoor organiseren we twee webinars over het kwaliteitsregister om een eerste ronde aan input op te halen bij een brede delegatie van verloskundigen. Hierbij stellen we vragen als: Wat is je beeld van het huidige kwaliteitsregister? Hoe zou het huidige kwaliteitsregister verbeterd kunnen worden? Wat zijn je verwachtingen van een toekomstbestendig kwaliteitsregister?

De webinars vinden plaats op:

- Woensdag 9 juni 2021 van 19.30 uur tot 21.30 u
- Donderdag 8 juli 2021 van 19.30 uur tot 21.30 u

Wil je erbij zijn om je kennis en expertise aan de onderzoekers mee te geven? Meld je dan aan via deze link: Webinar Toekomstbestendig Kwaliteitsregister - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)

Kan je er niet bij zijn, maar wil je wel meedenken? Van augustus tot november vinden er ook nog verdiepende gesprekken plaats over dit onderwerp en wordt er een enquête rondgestuurd. Voor vragen kan je een bericht sturen naar toekomstkwaliteitsregister@knov.nl.