Nieuwsbericht

03 november 2020

Op maandag 23 november om 20:00 uur organiseert het College Perinatale Zorg (CPZ) een webinar over continuïteit van zorg. Aan het woord komen onder andere Ank de Jonge en Koos van der Velden. In het webinar komen vragen aan bod als: wat verstaan we onder continuïteit van zorg, vindt er implementatie plaats en welke barrières zijn er in de uitvoering?

Je kunt het webinar kosteloos volgen. Aanmelden kan via deze website.

Terugkijken: Webinar '3 goede vragen'
Het webinar '3 goede vragen' van College Perinatale Zorg (CPZ) is terug te kijken. In dit webinar vertellen twee adviseurs van de Patiëntenfederatie Nederland en Maartje Zelis, gynaecoloog in het Zuyderland Medisch Centrum, over hun ervaring met de '3 goede vragen' in de praktijk. Ze geven tips en Maartje Zelis deelt een counselgesprek waar de onderdelen uit de methode aan bod komen.

De methode '3 goede vragen' stimuleert het gesprek tussen zorgverlener en cliënt met als doel het proces ‘samen beslissen’ te bevorderen. Patiëntenfederatie Nederland, het CPZ en BUZZ project spitsen '3 goede vragen' nu toe op de geboortezorg.

Je kunt het webinar via de website van CPZ terugkijken.