Nieuwsbericht

25 mei 2022

De werkgroep verloskundigen in de klinische setting organiseerde op 18 mei een ledenwebinar. Centraal stond het behoud van fysiologie. Fysiologie is onze corebusiness, maar wat is fysiologie en hoe behoudt je dan die fysiologie? Landelijk speelt enerzijds de toenemende vraag van interventies vanuit zwangeren. Tegelijkertijd zien we ook een toenemende vraag naar zorg buiten de richtlijn, waardoor er juist minder vraag naar medische interventies is. ‘In mijn kliniek zien we af en toe schijnende gevallen waarbij er omwille van behoudt van de fysiologie op verzoek van de patiënte (te) laat wordt ingestuurd. Anderzijds vliegen de inleidings- en pijnstillings- verzoeken je om de oren, en niet zelden ook een niet medisch verzoek om een sectio.’ Aldus Anna Noordervliet.

Irena Veringa hield een enthousiast verhaal over welke rol angst speelt in zowel het overvragen als ondervragen van interventies.  Ook ging zij in op hoe de zwangere meer inzicht krijgt in de fysiologie. En op hoe de verloskundige meer tools in handen krijgt, om de zorg te ’normaliseren', want zo stelt ze, onze zorg is echt veilig, waarom voelt het dan voor veel vrouwen (en verloskundigen) niet als zodanig? Hoe veranderen we dat?

Wil jij het webinar terugkijken?