Nieuwsbericht

23 januari 2023

De KNOV heeft adviesbureau SiRM gevraagd om – in samenwerking met een werkgroep – tot een onpartijdig advies te komen over een instrument voor (het gesprek over) de waarneemvergoeding. In de eerstelijnsverloskunde gaan praktijkhouders en waarnemend verloskundigen gezamenlijk het gesprek aan over de waarneemvergoeding. Afspraken hierover leggen ze over het algemeen vast in een waarneemovereenkomst.  

We bieden praktijkhouders en waarnemers op dit moment twee instrumenten voor het gesprek over de waarneemvergoeding: 

  1. Informatieblad ‘Waarneemvergoeding zelfstandige waarneming’ 

  1. Bijbehorend calculatieschema zelfstandige waarneming 

Het huidige calculatieschema is al geruime tijd geleden ontwikkeld. Er moet geevalueerd worden of dit nog een juist instrument is, of dat er behoefte is aan een ander soort tool. En of de inhoud nog eigentijds is.  

Daarom hebben we adviesbureau SiRM gevraagd om hier een onpartijdig advies over op te stellen. Het gaat om een advies over een instrument dat zowel waarnemers als praktijkhouders helpt om een open en gelijkwaardig gesprek te voeren over de waarneemvergoeding. Hiervoor hebben we een werkgroep opgesteld bestaande uit waarnemend verloskundigen en praktijkhouders om tot een advies te komen. De werkgroep brengt kennis en ervaring in met onderhandelingsgesprekken over de waarneemvergoeding.20 januari 2023 kwam de werkgroep voor het eerst bijeen daar is besloten dat er tijdens het traject geen inhoudelijk updates naar buiten worden gebracht. Dat doet de werkgroep als de inhoud definitief is. Wel delen we op de pagina 'Waarnemersvergoeding' na elke werkgroepbijeenkomst een update van het proces.