Nieuwsbericht

23 mei 2023
Waardevol bezoek KNOV in Limburg

De bestuursleden Marieke, Alieke en Maaike zijn sinds hun aantreden in september veel in gesprek met verloskundigen, en gaan graag ook zelf op bezoek in alle regio’s. Eén van de bezoeken was op woensdag 10 mei in Limburg, waar vijf VSV’s zijn en wordt gewerkt aan het neerzetten van drie coöperaties. KNOV-bestuurslid Marieke Smith: “Dit was een erg waardevol bezoek voor ons. Goed om blijvend met elkaar in gesprek te zijn, te horen wat er leeft, vragen te beantwoorden en punten mee te nemen.”

Eén van de verloskundigen sprak expliciet haar waardering uit voor het bezoek, en gaf nadrukkelijk aan dit vaker te willen doen. Want naast de Ledendagen en wekelijkse nieuwsbrieven werkt dit heel prettig.

Opgehaald

In Limburg wordt hard gewerkt aan het verder verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen verloskundigen, met andere beroepsgroepen, en ook zijn ze tevreden zeker in Zuid-Limburg met de samenwerking op Kansrijke Start met gemeenten. Uitdagingen ook hier zijn capaciteitsproblematiek, het tijd kunnen vrijmaken voor overleg, ervaren ingewikkeldheden met het BEN-register, en een nog niet-werkende implementatie van het Landelijk Platform Zorg coördinatie. 

Actiepunten

Om regio’s zoals Limburg te ondersteunen, waar ook naar is gevraagd, is de KNOV aan de slag met het opstarten van het platform Regio(vertegenwoordigers). Uitwisseling tussen regio's en de KNOV versterkt onze slagkracht als beroepsgroep, ook kunnen we verloskundigen laagdrempelig en toegankelijk samenbrengen, zonder dat de organisatie hiervan extra tijd kost. Hierover volgt binnenkort meer informatie. In regio’s zit veel kennis, ervaring en innovatie welke we graag versterken en in verband brengen met landelijke ontwikkelingen.

Gevraagd is naar de voor- en nadelen van het behouden van een kring versus het oprichten van een coöperatie en een zorggroep. Mondeling is daar een en ander over toegelicht. De KNOV heeft ook op haar website een speciale pagina over de organisatie van verloskundige zorg. Hier vind je veel relevante informatie.

Het kunnen staan voor je vak en wat je kunt, en dat vanuit een heldere visie en kwaliteitskader vanuit de KNOV is een nadrukkelijke wens. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld naar het omgaan met bijvoorbeeld wel of niet inleiden, maar ook de verbinding tussen de eerste en de tweede lijn, en de positie van klinisch verloskundigen. Hierover is de KNOV in gesprek met de NVOG en het ministerie van VWS. Ook wordt het nog een hele slag om de Verloskundige Indicatie Lijst (VIL) aan te passen, dit traject loopt vanuit het CPZ. Bij dit traject zijn we nauw betrokken, Rebekka Visser vertegenwoordigt de KNOV hier.

Ideeën

Het ‘Handboek starten als verloskundige’ is onlangs online beschikbaar gesteld. Dit is goed ontvangen, alleen zou het zo mooi zijn als pas-afgestudeerde verloskundigen dit gelijk in hun hand meekrijgen van de KNOV. Dit idee nemen we mee. Aandacht is er ook gevraagd voor mindere of zelfs geen kraamzorg en de consequenties daarvan voor de verloskundige. Er zal een toenemende zorgvraag neerkomen bij verloskundigen, ook omdat ziekenhuizen juist sneller vrouwen ontslaan. De KNOV is hierover in gesprek met zorgverzekeraars en de Inspectie, en dit signaal geven we weer mee. In dit KNOV-nieuwsbericht over de kraamzorg kun je zien wat we doen, en meld je vooral aan voor de werkgroep capaciteitsproblematiek via: capaciteit@knov.nl als je hierover wilt meedenken. Tot slot is aandacht gevraagd voor het administratief makkelijker kunnen declareren van het tolkentarief. Hier is al aandacht voor, maar blijkbaar is het nog niet bij alle leveranciers en zorgverzekeraars zo geregeld dat meerdere kwartieren aansluitend op 1 dag gedeclareerd kunnen worden. We zetten ons ervoor in om snel een oplossing te kunnen melden.

Wil je ook in gesprek met KNOV-bestuursleden in jouw regio? Mail naar Bianca Winants (directiesecretaris) via: bwinants@knov.nl.