Nieuwsbericht

23 januari 2019

Het digitaal delen van informatie in de geboortezorg is tijdens de eHealth week een stap dichterbij gekomen. Erik Gerritsen, de secretaris-generaal van het Ministerie van VWS, heeft een plan in ontvangst genomen dat moet zorgen dat verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden en andere zorgverleners informatie van hun cliënt uit de zorgdossiers van hun collega's kunnen inzien.

Het plan stelt de zwangere centraal en geeft haar de regie op het delen van haar zorggegevens. Tijdens de landelijke bijeenkomst voor bestuurders en managers uit de geboortezorg gaf VWS een toelichting op de eerder aangekondigde subsidie voor invoering van digitaal informatie delen in de geboortezorg. De aanwezigen werden aangemoedigd om hier gebruik van te maken.

"Babyconnect is een prachtige voorloper op het gebied van digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Ik ben ongelofelijk onder de indruk van wat jullie hier neerzetten. Gestandaardiseerde informatieoverdracht wordt een onderdeel van kwaliteit van zorg", aldus Gerritsen.

Digitaal delen van zorginformatie

Kort voor aanbieding van het plan, de Roadmap digitahttps://babyconnect.org/wp-content/uploads/2019/01/Roadmap-2019-2022-Babyconnect_0.5.pdfal informatiedelen 2019-2022, heeft Babyconnect de resultaten van een praktijktest met het digitaal delen van zorginformatie gepresenteerd. Zorgverleners hebben elk vanuit het eigen digitaal dossier zorginformatie gedeeld. Tot nu was de communicatie tussen dossiers van verloskundigen, gynaecologen en kraamverzorgenden niet of beperkt mogelijk.

Rond zwangerschap en geboorte krijgen cliënten te maken met verschillende zorgverleners die elk een eigen zorgdossier bijhouden en gegevens tot nu mondeling, per fax, e-mail of per post delen. Hierdoor beschikken zorgverleners niet altijd over de juiste zorginformatie of moet de cliënt haar verhaal bij verschillende zorgverleners opnieuw vertellen. Cliënten hebben daarbij minder regie op hun zorggegevens.

De geboortezorg en VWS hebben in het voorjaar vastgesteld aan welke eisen het delen van gegevens moet voldoen om de zorg voor zwangeren en hun kinderen te verbeteren. Tot nu toe wordt het digitaal delen van zorginformatie belemmerd doordat zorgverleners van verschillende organisaties gegevens niet kunnen delen omdat zij andere digitale dossiers gebruiken.

Naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind

Het samenwerkingsprogramma Babyconnect werkt aan gebruiksvriendelijke informatiedeling tussen cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling voor betere geboortezorg. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar volgende zorgverleners, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderartsen en huisartsen. RSO Nederland is opdrachtgever van het programma Babyconnect en vormt samen met CPZ en Nictiz de stuurgroep. Het programma wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van VWS.