Nieuwsbericht

14 april 2022

Op 5 april zijn de Federatie van VSV’s, KNOV, Bo geboortezorg, het landelijk Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg (NRCG), ZonMW, CPZ, Nederlandse Zorgautoriteit, Zorginstituut Nederland en Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport bijeengekomen voor een inspirerende bijeenkomst over de uitkomsten van het onderzoek en project de 'VSV-carrousel'. 

Dit onderzoek heeft geleid tot de ontwikkeling van een toolbox, een methodiek die VSV’s faciliteert en ondersteunt in de selectie en implementatie van reeds bestaande en succesvolle zorgverbeterprojecten vanuit andere VSV's. Het onderzoek heeft veel inzicht gegeven in succes-en faalfactoren bij implementatietrajecten. Een deel kan binnen VSV’s zelf aangepakt worden, een ander deel ligt extern. Maar hoe borgen we met elkaar dat deze effectieve manier van werken, zijn weg vindt van projectfase naar een structurele aanpak en ondersteuning daarbij voor VSV’s?

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek hebben we met elkaar gekeken hoe de landelijke partijen, en met name de Federatie van VSV's als de brancheorganisatie, VSV’s kunnen ondersteunen en in hun kracht zetten en ook wat dat betekent voor de rollen en taken van de verschillende organisaties om hen heen. Met elkaar constateerden we dat de rol van de VSV’s steeds centraler wordt. Om cliëntgerichte zorg te leveren op basis van onze gezamenlijke maatschappelijke opgaven; zoals minder gezondheidsverschillen, betaalbaarheid van zorg, het arbeidstekort en duurzaamheid is Integrale zorg de toekomst. Met alle aanwezigen spraken we uit dat we daar in de komende tijd naar toe willen werken. Met Zorgverzekeraars Nederland, die ook zeer geïnteresseerd zijn in hoe verder, wordt nog een aparte bijeenkomst gepland.