Nieuwsbericht

29 oktober 2020

Naar aanleiding van het PLAZA op 6 oktober zijn er vragen binnengekomen over het aanleveren van een KvK-uittreksel bij het afsluiten van een (nieuwe overeenkomst) en registratie HLV73.

KvK-uittreksel bij het afsluiten van een (nieuwe) overeenkomst

Het is niet ongebruikelijk voor zorgverzekeraars om een KvK-uittreksel op te vragen bij het aangaan van een overeenkomst. Zilveren Kruis vraagt een KvK-uittreksel op voor de overeenkomst 2021. Het bureau van de KNOV heeft hier vragen over gesteld aan Zilveren Kruis, met name vanwege de administratieve belasting die het aanleveren van een KvK-uittreksel met zich meebrengt. Zilveren Kruis heeft hier een toelichting op gegeven. ‘Voor het contractjaar 2021 moet de praktijk een uittreksel van het KvK bijvoegen in VECOZO. Dit hoeft niet ieder jaar, maar voor 2021 is een inhaalslag nodig van de afgelopen jaren. Vanaf volgend jaar is dit alleen standaard bij nieuwe verloskundigenpraktijken.’

Toelichting op Artikel 3, lid5 – registratie HL7V3

Zilveren Kruis heeft vernomen dat nog niet alle software leveranciers het ondersteunen om via HL7V3 te registreren. Daarom vervalt dit artikel als de praktijk om die reden niet HL7V3 kan registreren. Wel is het van belang dat de landelijk afgestemde zorginhoudelijke indicatoren worden geregistreerd. Zilveren Kruis heeft aanbieders 25 oktober 2020 gemaild om hen hierover te informeren.