Nieuwsbericht

19 maart 2015

In de afgelopen weken zijn veel verloskundigenpraktijken benaderd om mee te werken aan het onderzoek herijking basistakenpakket. 

Ondanks de grote drukte hebben veel verloskundigen de vragenlijsten ingevuld en retour verzonden. Graag bedanken we iedereen die hieraan heeft meegewerkt van harte voor de tijd en energie die hier in is gestoken!

Belangrijke insteek

Uw input zal ons helpen in gesprekken met o.a. zorgverzekeraars en de NZa over de normpraktijk, tarieven en inrichting integrale zorg. Belangrijke insteek is om meer tijd per cliënt te creëren, zowel in de eerste als in de tweede lijn. Uit de vele reacties is weer zeer duidelijk gebleken dat dit hoogst noodzakelijk is.

Conceptrapport

Op dit moment wordt door Significant een analyse van de gegevens uitgevoerd en in de komende weken worden de concept uitkomsten met de werkgroepen van eerstelijns en klinisch verloskundigen besproken. Vervolgens wordt het conceptrapport met de KNOV besproken en zal de definitieve conceptrapportage aan de klankbordgroep worden voorgelegd. In mei wordt het definitieve rapport opgeleverd.