Nieuwsbericht

22 februari 2021

Heb jij een vragenlijst ontvangen over de bijscholingscyclus voor counselors prenatale screening, vul deze dan in en geef je mening.

De bijscholingscyclus voor counselors prenatale screening gaat mogelijk vanaf 2022 veranderen. Hiervoor is in opdracht van het RIVM een ontwerp gemaakt door Onderwijsadviesbureau Dekkers, waar we je eerder al over informeerden. Voordat tot definitieve besluitvorming wordt overgegaan, vindt er nog een draagvlakonderzoek plaats door middel van een vragenlijst die wordt verzonden aan alle counselors.

Heb jij via de Regionale Centra een verzoek gekregen om een vragenlijst in te vullen, wil je dit dan doen? De uitkomsten kunnen ook relevant zijn voor het kwaliteitsregister verloskundigen en voor het definitieve standpunt dat de KNOV in zal nemen over het scholingsplan.