Nieuwsbericht

23 april 2021

De ALV heeft in november afgelopen jaar besloten om, in aanvulling op de reeds bestaande structuur van ledenparticipatie met commissies, klankbordgroepen en werkgroepen, een klankbordgroep op te richten die advies kan geven aan het bestuur en directie over beleidszaken waaronder het (meer)jarenplan van de KNOV.

Eind volgende week start de werving en wordt de vacature geplaatst op de website. Benoeming vindt plaats door de ALV op 25 juni.