Nieuwsbericht

19 juni 2018

Afgelopen week heeft ZN de Handreiking Indicaties Vitaliteitsecho goedgekeurd, dit betekent dat verloskundigen op basis hiervan nu kunnen zien wanneer het uitvoeren van deze echo onder de verzekerde zorg valt en gedeclareerd kan worden.

Aanleiding voor het opstellen van deze handreiking is het besluit van de NZa om een nieuwe declaratietitel te stellen voor de specifieke diagnose echo verminderde vitaliteit, ook wel de vitaliteitsecho genoemd. De vitaliteitsecho is een echo om de locatie en vitaliteit van de zwangerschap vast te stellen.

Huidige situatie

Op dit moment wordt een vroege echo door de verloskundige gratis aangeboden, door de cliënt betaald of gedeclareerd onder bijvoorbeeld 'echo bloedverlies'. De zorg van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is dat er te veel declaraties worden aangevraagd en dat gaat voorbij aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van zinnige en zuinige zorg en meer transparantie in het declaratieverkeer.

Doel handreiking

Doel van deze handreiking is om verloskundigen een overzicht te geven van medische indicaties voor een vitaliteitsecho gebaseerd op vigerende nationale richtlijnen en standaarden alsmede op wetenschappelijke literatuur.

De verkregen gegevens zijn in samenwerking met een werkgroep, bestaande uit praktiserende verloskundigen/echoscopisten tot stand gekomen.

Vitaliteitsecho

De vitaliteitsecho is een echoscopisch onderzoek vóór de zwangerschapsduur van 8 weken en vier dagen. Een echo voor vitaliteit is verzekerde zorg als de verloskundige (of een andere zorgverlener) meent dat de individuele vrouw daar een indicatie voor heeft, met andere woorden wanneer de individuele vrouw daar redelijker wijze op is aangewezen. Een individuele indicatie onderscheidt zich van de situatie waarin aan álle zwangere vrouwen rond de acht weken zwangerschap een echo wordt aangeboden. Wanneer buiten de individuele indicatie een echo wordt uitgevoerd waarvoor de zwangere vrouw geen medische indicatie heeft, dan valt de echo niet onder verzekerde zorg.