Nieuwsbericht

21 februari 2019

Corien van der Haar heeft per 15 februari j.l. haar bestuursfunctie neergelegd. De vice-voorzitter is van mening dat ze niet langer past in het bestuur.

De overige bestuursleden betreuren haar besluit. Corien van der Haar heeft zich de afgelopen drie jaar intensief ingezet voor de KNOV.

Haar vertrek betekent dat er een algemene bestuursfunctie voor een praktiserend verloskundige vrij komt. De procedure voor vervulling van de ontstane vacature wordt binnenkort opgestart zodat de leden tijdens de ALV van juni een opvolger kunnen kiezen. Dan is overigens ook de benoeming van de nieuwe voorzitter aan de orde, omdat ook de termijn van voorzitter Mieke Beentjes op dat moment verstrijkt.