Nieuwsbericht

31 januari 2018

De NZa is nog niet tot een oordeel gekomen wat betreft de NZa-hoorzitting over de Tariefbeschikking verloskunde 2018 en het onderliggende onderzoek.

Naar verwachting zal de NZa-beslissing op het bezwaar nog in het eerste kwartaal van 2018 vallen.

Onderzoek NZa

Het onderzoek van de NZa is de basis voor de nieuwe tarieven zoals door de NZa vastgesteld voor het jaar 2018. Verzekeraars hebben tegen de tariefbeschikkingen TB/REG-18623-01 en TB/REG—18623-02 bezwaar gemaakt. De KNOV is als derde belanghebbende gehoord tijdens de hoorzitting op 6 november 2017. Daar hebben wij ons standpunt nog eens duidelijk kunnen toelichten.

Het vervolg

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.