Nieuwsbericht

19 september 2019

Tijdens het vertegenwoordigersoverleg afgelopen maandag in Schola Media maakten ruim 40 verloskundigen kennis met de nieuwe directeur van de KNOV: Charlotte de Schepper. Na een kort welkom door de voorzitter Carola Groenen, opende zij een actieve werksessie rond de veranderagenda voor de visie.

De rest van de middag bestudeerden en bediscussieerden de aanwezigen alle acties en ideeën die verzameld zijn om de visie: ‘De verloskundige in 2030’ waar te maken.

Thema's

Er stonden zes thema’s centraal:

  • Persoonlijke continue zorg door de verloskundige voor elke vrouw
  • Medische zorg gecombineerd met sociale verloskunde
  • Actief inzetten van technologie
  • De toekomstbestendige verloskundige

(de vier speerpunten uit de visie)
en twee toegevoegde thema’s die meer algemeen van aard zijn:

  • Regionalisering
  • Zichtbaarheid en positionering

Natuurlijk is het niet mogelijk om in één middag te bedenken hoe je de ambitieuze visie tot 2030 kan verwezenlijken, maar het is belangrijk om steeds weer opnieuw met elkaar te praten over de stappen die gezet moeten worden. Alleen samen en in contact met de actuele situatie kunnen we het doen!