Nieuwsbericht

15 oktober 2020

De verplichting om het BIG-nummer te vermelden is door de coronacrisis tot nader order uitgesteld. Alle beroepsbeoefenaren krijgen bij een nieuwe ingangsdatum nog een half jaar de tijd om aan de verplichting te voldoen. Zodra de nieuwe datum van verplichting bekend is geworden, zal de KNOV dit bekend maken bij alle leden.

Dit is besloten op het halfjaarlijks overleg met het CIBG, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS.

Wat houdt de verplichting in?
De verplichting houdt in dat zorgverleners:

a) patiënten over hun BIG-nummer moeten informeren wanneer zij daar om vragen en dat zij het nummer moeten vermelden;

b) bij het gebruik van hun naam op hun website (of website van werkgever);

c) in de e-mail ondertekening van e-mailberichten die beroepsmatig worden verzonden. Het BIG-nummer hoeft dus niet op andere plekken te worden vermeld, zoals in wachtruimten.

De beroeps- en brancheorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland hebben met het ministerie van VWS afgesproken dat de BIG-geregistreerde zorgverleners en hun werkgevers minimaal een half jaar de tijd krijgen om de verplichting te implementeren. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat pas na dat half jaar handhaven op de verplichting het BIG-nummer te vermelden.

De KNOV is betrokken bij het uitwerken van het communicatietraject over het verplicht melden van het BIG-nummer.

Opstarten herregistratie - tot nader order uitgesteld vanwege corona

Ook de herregistratie-verplichting voor Wet BIG-beroepsbeoefenaren is tot nader order uitgesteld vanwege de coronacrisis. Er is gekozen om deze uitzondering niet te differentiëren naar beroep. Herregistratie is momenteel wel gewoon mogelijk indien toch gewenst, maar alleen op de oude (schriftelijke) manier.

Tijdelijke en incidentele dienstverlening nu mogelijk

Een zorgverlener die in het bezit is van een Europees diploma kan tijdelijk en incidenteel in een andere lidstaat werken (diensten verlenen). Er is sprake van tijdelijke en incidentele dienstverlening wanneer een zorgverlener in Nederland in het beroep wil werken (diensten wil verrichten) voor een periode van:

· minder dan een vijfde deel van de voltijds-arbeidsduur (maximaal 8 uur per week), of:

· minder dan 3 maanden per jaar.

Het tijdelijke en incidentele karakter van de werkzaamheden wordt bij de aanvraag beoordeeld. Bij tijdelijk en incidenteel werk wordt de zorgverlener niet in het BIG-register geregistreerd. Zie voor meer informatie de website van het BIG-register.

Splitsen aanvraag automatische erkenning en registratie nu mogelijk

Momenteel is het alleen mogelijk om een gecombineerde aanvraag (erkenning + registratie) in te dienen bij het BIG-register. Vanaf eind dit jaar (december 2020) wordt het ook mogelijk om erkenning van een diploma afzonderlijk aan te vragen. De verwachting is dat hier weinig gebruik van wordt gemaakt. Om zelfstandig te mogen werken in Nederland is de BIG-registratie immers vereist. Omdat het volgens de wet mogelijk moet zijn om ook alleen een erkenning aan te vragen, wordt dit nu ook (technisch) mogelijk gemaakt.

Brexit

Op de website van het BIG-register staat de laatste stand van zaken over de Brexit.

Verloskundigen uit het Verenigd Koninkrijk die vóór 31 december 2020 hun registratie op orde hebben, behouden hun registratie ná de Brexit.

Website BIG-register vernieuwd

De cijfers op de website van het BIG-register zijn in een nieuw jasje gestoken. Vanaf nu zijn alle aantallen m.b.t. de aangetekende specialismen te raadplegen via de website van het BIG-register.