Nieuwsbericht

27 februari 2023

Onderstaand bericht gaat alleen over de klantpreferentievragenlijst; niet over de aanlevering van records uit het medisch dossier.

Verloskundigenpraktijken zijn jaarlijks verplicht informatie over hun kwaliteit van zorg aan te leveren aan het Zorginstituut Nederland (ZiN); de kwaliteitsindicatoren. Eén van deze kwaliteitsindicatoren is de klantpreferentie voor verloskundigenpraktijken (indicator 11). In dit bericht informeren wij je graag over de uitvraag van deze indicator.

De klantpreferentievragenlijst is een korte vragenlijst die gaat over de voorzieningen, zorgaanbod en bereikbaarheid van verloskundigenpraktijken zoals die aanwezig zijn op 1 maart 2023. Perined zal de uitvraag en aanlevering van deze indicator verzorgen. Op 1 maart 2023 ontvangen praktijken een e-mail vanuit Perined om de vragenlijst in te vullen. Het is de bedoeling dat verloskundigenpraktijken de vragenlijst uiterlijk 31 maart 2023 hebben ingevuld en definitief hebben gemaakt (door gebruik te maken van de knop ‘Versturen’ aan het einde van de vragenlijst).

Let op: Heeft jouw praktijk op 1 maart 2023 geen e-mail vanuit Perined ontvangen? Misschien is deze in de ongewenst/spam box terecht gekomen, want de mail is afkomstig van noreply@perined.nl. Zo niet, dan zijn waarschijnlijk de praktijkgegevens bij Perined niet up-to-date. Stuur dan zelf een mail naar info@perined.nl.

De volledige set met indicatoren en de toelichting is te vinden op de website van Zorginzicht.