Nieuwsbericht

06 februari 2020

Verloskundigenpraktijken zijn jaarlijks verplicht informatie over hun kwaliteit van zorg aan te leveren aan het Zorginstituut Nederland (ZiN). Deze gegevens moeten binnenkort aangeleverd worden.

Aanleveren van cliëntervaringen

Ketenindicator 5 is de Net Promotor Score (NPS), een enkele vraag over de cliënttevredenheid. Het is een VSV-indicator, wat betekent dat voor de uitvraag en aanlevering van deze indicator het VSV zelf verantwoordelijk is. Het ZiN heeft de ziekenhuizen aangewezen als aanleverende rechtspersoon in de regio.

VSV's kunnen de aanlevering van de NPS via Perined regelen. Vanaf verslagjaar 2019 (lopend vanaf januari 2019) geldt dat Perined hiervoor een vergoeding vraagt.

Ter info: de multidisciplinaire CPZ-werkgroep Indicatoren Integrale Geboortezorg heeft nog geen uitspraak gedaan ter vervanging van de NPS door een andere cliënttevredenheidsindicator. Dat betekent dat de NPS-uitvraag als verplichting blijft bestaan.

Naast de NPS moeten VSV's ook een 'in-depth'-vragenlijst (zoals de ReproQ, ICHOM of LadyX) aan hun cliënten voorleggen. De uitvraag van een 'in-depth'-vragenlijst is (nog) niet landelijk gestroomlijnd, de keus ligt bij het VSV.

Aanleveren van klantpreferenties (zorgaanbod)

Verloskundigenpraktijken leveren ook dit jaar weer de klantpreferentievragenlijst aan die voor hen van toepassing is, namelijk indicator 8: De indicator is een korte vragenlijst naar klantpreferenties (zorgaanbod) van verloskundigenpraktijken.

Perined zal de uitvraag en aanlevering van deze indicator verzorgen. Verloskundigenpraktijken krijgen vanaf 2 maart 2020 één maand de tijd om de vragenlijst in te vullen. De verloskundigenpraktijken ontvangen hiervoor op 2 maart 2020 een mail vanuit Perined met een link naar de vragenlijst. De verloskundigenpraktijken moeten uiterlijk 1 april 2020 de vragenlijst hebben ingevuld en definitief hebben gemaakt (door gebruik te maken van een knop aan het einde van de vragenlijst).

Half februari stuurt het Zorginstituut verloskundigenpraktijken een brief ter herinnering aan de verplichte aanlevering van indicator 8. Voor vragen over de uitvraag en aanlevering van de indicatoren kunt u terecht bij Perined: info@perined.nl.

Let op: Heeft uw praktijk op 2 maart 2020 nog geen link ontvangen? Waarschijnlijk zijn dan de praktijkgegevens bij Perined niet up-to-date. Stuur dan zelf een mail naar info@perined.nl.

Achtergrondinformatie

Het Zorginstituut (ZiN) heeft in juni 2017 de Indicatorenset Integrale Geboortezorg vastgesteld. Deze ketenindicatorenset heeft als doel de kwaliteit van de geleverde zorg in de gehele geboortezorgketen te meten. De volledige set en de toelichting is te vinden op de website van Zorginzicht.

In totaal bevat de set 9 indicatoren:

  • Zorginhoudelijke indicatoren (ketenindicatoren 1 tot en met 4), via de LVR-data Cliëntervaringen (ketenindicator 5), met NPS en ‘in-depth’-vragenlijst
  • Klantpreferenties (ketenindicatoren 6 tot en met 9), waarvan verloskundigenpraktijken indicator 8 aanleveren.
  • Voor de zorginhoudelijke indicatoren en de cliëntervaringen geldt een uiterlijke aanleverdatum van 1 maart 2020. Voor de klantpreferentievragenlijsten geldt dat zorgverleners die kunnen invullen van 2 maart tot en met 1 april 2020.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden via de website van Perined.