Nieuwsbericht

21 februari 2019

Verloskundigenpraktijken zijn jaarlijks verplicht informatie over hun kwaliteit van zorg aan te leveren aan het Zorginstituut Nederland (ZiN) met indicatoren.

Wij informeren u graag over de uitvraag van de NPS en de uitvraag van de klantpreferentievragenlijst.

Achtergrond

Het Zorginstituut (ZiN) heeft in juni 2017 de Indicatorenset Integrale Geboortezorg vastgesteld. Deze ketenindicatorenset heeft als doel de kwaliteit van de geleverde zorg in de geboortezorgketen te meten. De volledige set en de toelichting erop is te vinden op de website van Zorginzicht.

In totaal bevat de set 9 indicatoren:

  • Zorginhoudelijke indicatoren (ketenindicatoren 1 tot en met 4), via de LVR-data
  • Cliëntervaringen (ketenindicator 5), met NPS en ‘in-depth’-vragenlijst
  • Klantpreferenties (ketenindicatoren 6 tot en met 9), waarvan verloskundigenpraktijken indicator 8 aanleveren.

Voor de zorginhoudelijke indicatoren en de cliëntervaringen geldt een uiterlijke aanleverdatum van 1 maart 2019. Voor de klantpreferentievragenlijsten geldt dat zorgverleners die kunnen invullen van 1 maart tot en met 31 maart 2019.

Aanleveren van cliëntervaringen

Ketenindicator 5 is de Net Promotor Score (NPS), een enkele vraag over de cliënttevredenheid. Het is een VSV-indicator, wat betekent dat voor de uitvraag en aanlevering van deze indicator het VSV zelf verantwoordelijk is. Het ZiN heeft de ziekenhuizen aangewezen als aanleverende rechtspersoon in de regio. VSV's kunnen de aanlevering van de NPS via Perined regelen. Voor verslagjaar 2018 (aanlevering uiterlijk 1 maart 2019) is dit zelfs kosteloos. Vanaf verslagjaar 2019 (lopend vanaf januari 2019) geldt dat Perined hiervoor een vergoeding vraagt. Meer informatie is te vinden via de website van Perined.

Naast de NPS moeten VSV's ook een 'in-depth'-vragenlijst (zoals de ReproQ, ICHOM of LadyX) aan hun cliënten voorleggen.

De multidisciplinaire CPZ-werkgroep Indicatoren Integrale Geboortezorg is er tot nog toe helaas niet in geslaagd om de NPS te vervangen voor een andere cliënttevredenheidsindicator. Dat betekent dat de NPS-uitvraag als verplichting blijft bestaan. Daarnaast is de uitvraag van een 'in-depth'-vragenlijst niet landelijk gestroomlijnd, waardoor de keus ligt bij het VSV.

Aanleveren van klantpreferenties (zorgaanbod)

Verloskundigenpraktijken leveren ook dit jaar weer de klantpreferentievragenlijst die voor hen van toepassing is, namelijk indicator 8: De indicator is een korte vragenlijst naar klantpreferenties (zorgaanbod) van verloskundigenpraktijken.

Perined zal de uitvraag en aanlevering van deze indicator verzorgen. Verloskundigenpraktijken krijgen vanaf 1 maart 2019 één maand de tijd om de vragenlijst in te vullen en aan Perined aan te leveren. Dit kan met hetzelfde systeem (portal) als de aanlevering van de LVR-data. De portal sluit op 31 maart 2019. Aan het gebruik van de portal zijn geen extra kosten verbonden.

Rond 7 maart zal het Zorginstituut alle verloskundigenpraktijken met een brief herinneren aan de verplichte aanlevering van indicator 8. Voor vragen over de uitvraag en aanlevering van de indicatoren kunt u terecht bij Perined: info@perined.nl.

Let op: Heeft de praktijk op 1 maart 2019 nog geen link ontvangen? Waarschijnlijk zijn in dat geval de praktijkgegevens bij Perined niet up-to-date. Stuur dan zelf een mail naar info@perined.nl.