Nieuwsbericht

27 februari 2018

Vanaf 2018 zijn verloskundigenpraktijken jaarlijks verplicht informatie over hun kwaliteit van zorg aan te leveren aan het Zorginstituut Nederland (ZiN) met indicatoren. De uitvraag en aanlevering van die indicatoren gebeurt deels via de LVR-data en deels via het VSV. Verloskundigenpraktijken moeten daarnaast tussen 15 maart en 15 april een vastgestelde vragenlijst over hun zorgaanbod aanleveren.

Dit nieuwsbericht geeft meer informatie over de uitvraag en aanlevering van de verschillende ketenindicatoren en de implicaties voor verloskundigenpraktijken.

Achtergrond

Het Zorginstituut (ZiN) heeft in juni 2017 de Indicatorenset Integrale Geboortezorg vastgesteld. Deze ketenindicatorenset heeft als doel de kwaliteit van de geleverde zorg in de geboortezorgketen te meten. In totaal bevat de set 9 indicatoren. De volledige set en de toelichting erop is te vinden op de website van Zorginzicht.

Zorginhoudelijke indicatoren (ketenindicatoren 1 tot en met 4)

De uitvraag en aanlevering van de zorginhoudelijke ketenindicatoren 1 tot en met 4 verloopt met de LVR-data via Perined naar het ZiN.

Cliëntervaringen (ketenindicator 5)

Ketenindicator 5 is de Net Promotor Score (NPS), een enkele vraag over de cliënttevredenheid. Het is een VSV-indicator, wat betekent dat voor de uitvraag en aanlevering van deze indicator het VSV zelf verantwoordelijk is. Het ZiN heeft de ziekenhuizen aangewezen als aanleverende rechtspersoon in de regio (let op: dat geldt dus ook voor indicator 6, zie verder). Dat is een pragmatische keus geweest, omdat VSV's zelf meestal (nog) geen rechtspersoon zijn. VSV's kunnen de aanlevering van de NPS via Perined regelen, voor dit jaar zelfs kosteloos. 

Naast de NPS moeten VSV's ook een 'in-depth'-vragenlijst (zoals de ReproQ, ICHOM of LadyX) aan hun cliënten voorleggen. De multidisciplinaire indicatorenwerkgroep buigt zich nog over hoe de uitvraag daarvan zoveel mogelijk landelijk te stroomlijnen is.

Klantpreferenties (ketenindicatoren 6 tot en met 9)

De indicatoren 6 tot en met 9 zijn vragenlijsten over het zorgaanbod (klantpreferenties) van respectievelijk het VSV (6), het ziekenhuis (7), de verloskundigenpraktijk (8) en het kraamzorgbureau (9).

Indicator 6 en 7 worden geleverd door het ziekenhuis. De uitvraag en aanlevering van ketenindicator 9 is landelijk geregeld door Bo Geboortezorg.

Tenslotte indicator 8: De indicator is een korte vragenlijst naar klantpreferenties voor verloskundigenpraktijken, die wordt uitgevraagd op praktijkniveau. Perined zal de uitvraag en aanlevering van deze indicator verzorgen. Verloskundigenpraktijken krijgen vanaf 15 maart 2018 één maand de tijd om de vragenlijst in te vullen en aan Perined aan te leveren. Dit kan met hetzelfde systeem (portal) als de aanlevering van de LVR-data. De portal sluit op 15 april 2018. Aan het gebruik van de portal zijn geen extra kosten verbonden.

Half maart zal het Zorginstituut alle verloskundigenpraktijken met een brief informeren over de aanlevering van indicator 8. Voor vragen over de uitvraag en aanlevering van de indicatoren kun je terecht bij Perined: info@perined.nl.