Nieuwsbericht

17 mei 2022
Verloskundigen komen nogmaals in actie

De KNOV heeft gehoord dat onder verloskundigen het initiatief is genomen voor een staking op maandag 23 mei. Met als doel om politiek Den Haag te overtuigen dat de invoering van integrale bekostiging in de geboortezorg per 2023 geen goed idee is. Een standpunt dat de KNOV deelt. Het laat zien hoe groot de zorgen zijn. Staken doe je niet zomaar, wij moedigen het staken ook niet aan als branche- en beroepsgroepsorganisatie, en tegelijkertijd begrijpen we dat verloskundigen dit zien als laatste redmiddel.

Wat is er aan de hand?
Verloskundigen luiden al langere tijd de noodklok over het mogelijk regulier maken van het experiment integrale bekostiging in de geboortezorg. Zo is de petitie Noodalarm Geboortezorg al bijna 200.000 keer ondertekend en bij KNOV-sessies over dit onderwerp uiten standaard zo’n 300 verloskundigen hun zorgen. Zij maken zich druk over een toekomstige verslechtering aangaande de keuzevrijheid voor zwangeren als het gaat in waar en met wie te bevallen en de toegankelijkheid van de geboortezorg. Daarnaast hebben zij grote vraagtekens bij het voortbestaan van de eerstelijnsverloskundigen wanneer zij geen onderdeel uitmaken van een Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO). Dit, terwijl capaciteitsproblematiek in de geboortezorg aan de orde van de dag is. Politiek Den Haag zou moeten beseffen dat geen enkele verloskundige gemist kan worden.

Elke verloskundige is nodig
De minister neemt, wat de KNOV betreft, een groot risico met zijn voornemen tot het invoeren van de integrale bekostiging. Een verloskundige stopt na gemiddeld zeven jaar met haar werk als verloskundige. Hier willen we als KNOV graag het tij voor keren, en die periode verlengen. We denken hierbij aan het verminderen van administratieve lasten en werkdruk, zorgen voor meer carrièrekansen in zowel loopbaan als opleidingsmogelijkheden en een passende salariëring die in lijn is met de grote verantwoordelijkheid van verloskundigen. Al deze inspanningen zouden meer effect hebben op het moment dat integrale bekostiging van tafel gaat en het werkveld gezamenlijk een passende bekostiging gaat vormgeven waarin niet de portemonnee of de organisatie leidend is, maar de zwangere.

Er ligt een alternatief
Minister Kuipers zou door kunnen op het ‘Common Eye traject’ waar de KNOV samen met BO Geboortezorg, Patiëntenfederatie en de NVOG veel energie in heeft gestoken.

Die oproep doen wij bij deze nogmaals, en ook aan de Tweede Kamer die zich waarschijnlijk komende week hierover uitspreekt.