Nieuwsbericht

08 september 2023

De KNOV heeft in het jaarplan voor 2023 opgenomen om regio’s te ondersteunen in het verder vormgeven van de samenwerking tussen verloskundigen. Denk hierbij aan het opzetten van een zorggroep en/of coöperatie. We delen graag mooie voorbeelden uit regio’s. Het is mooi om te zien dat ze in Den Haag een zorggroep zijn gestart en dat wij met het projectteam Optimaliseren Organisatiegraad hebben kunnen helpen.

Verloskundige Astrid van der Duijs is initiatiefnemer en voorzitter van de nieuwe zorggroep groot Den Haag. Met inmiddels 16 aangesloten verloskundigenpraktijken hebben zij de krachten gebundeld om de eerste lijn toekomstbestendig te maken.

Wanneer is het idee ontstaan om een zorggroep te starten en hoe hebben jullie dit aangepakt?

In mei 2022 kreeg onze vereniging VZH, een samenwerkingsverband tussen 24 praktijken in de regio Haaglanden, een nieuw bestuur. Met dit bestuur wilden we toewerken naar een zorggroep, een mooie manier om de samenwerking vorm te geven voor de toekomst van de eerste lijn. De vereniging heeft de zorggroep opgericht en vertegenwoordigd de belangen van de zorggroep.

Welke kansen zien jullie?

Het is belangrijk dat we ons als beroepsgroep verenigen om de eerstelijns verloskunde te versterken. Samen staan we sterker. We zien vooral kansen in samenwerking binnen de eerste lijn en het medisch-sociaal domein. In de toekomst kunnen we gaan kijken naar vormen van substitutie van zorg in samenwerking met de tweede lijn. Samenwerken in de zorg vinden wij belangrijk en daarom ook de tweede lijn meegenomen in het proces. Ze zijn positief, waarderen de proactieve verloskundigen in de zorggroep en hebben nu één duidelijk aanspreekpunt.

Hoe hebben jullie voor draagvlak gezorgd bij de achterban?

Door intensief samen te werken met ervaringsdeskundigen, zoals zorggroep Amsterdam. Zij konden de vragen beantwoorden op de informatieavonden die wij organiseerden. Daarnaast ook continu de meerwaarde benoemd van een zorggroep. We kunnen nu gezamenlijk naar de kwaliteit van onze zorgverlening kijken: wat valt er nog te verbeteren? Er is net een directeur aangenomen, die gaat zich onder andere bezighouden met het inkoopbeleid bij zorgverzekeraars. Dat nu al zoveel praktijken zich hebben aangesloten is heel positief en we hopen uiteraard dat de rest volgt.

Welke uitdagingen zijn jullie tegengekomen?

Bij veranderingen heb je in eerste instantie met weerstand te maken. Dan is het belangrijk vertrouwen te kunnen geven. Paula Knape van het KNOV-projectteam, kon dat heel goed door haar ervaring bij zorggroep Amsterdam.

Hoe heb jij de rol van de KNOV ervaren?

De KNOV heeft ons goed ondersteund en gefaciliteerd. Het contact was laagdrempelig, onder andere door de bijeenkomsten en appgroep. Wij zijn goed op weg geholpen en hebben eindeloos vragen kunnen stellen. De leergroep is een nuttige aanvulling, onder andere door het uitwisselen van ervaringen.

Heb je nog tips voor andere regio's die een zorggroep willen starten?

Begin klein, zorg dat je een paar mensen inschakelt die enthousiast zijn. Schakel de KNOV in en laat andere regio’s vertellen over de meerwaarde van een zorggroep. We zijn als verloskundigen zo bezig met de waan van de dag en dit is op een andere manier kijken naar ons vak. Dat is nodig om in de toekomst te blijven werken zoals we blijven doen. Je kunt zelf de regie houden over je eigen vak. Het hoort ook bij de verantwoordelijkheid van ons werk. Zorg dat je daar als verloskundige ook tijd voor maakt, of zoek mensen die dat wel leuk vinden en faciliteer deze.

Meer informatie

Ben je nu al enthousiast geworden en wil je in de regio ook een zorggroep oprichten? Heb je zelf innovatieve samenwerkingsafspraken met collega verloskundigen? Neem dan contact op met projectleider Carolien Bronkhorst, via cbronkhorst@knov.nl. Of kom 31 oktober naar de inspiratiesessie 'Samenwerken in de regio'

Het bestuur van VZH, Sigrid Moser en Astrid van der Duijs, ondertekenden op 17 augustus de oprichting van zorggroep groot Den Haag