Nieuwsbericht

25 september 2019

De Nederlandse hbo-bacheloropleidingen verloskunde, AVAG (Amsterdam Groningen), AVM (Maastricht) en VAR (Rotterdam), zijn deze zomer opnieuw geaccrediteerd door het Nederlands Vlaams Accreditatie Orgaan (NVAO). Alle drie de opleidingen werden als ‘goed’ beoordeeld bij de opleidingsvisitatie. Daarnaast kende het NVAO de opleidingen elk het aangevraagde bijzonder kenmerk toe.

Het visiterend panel heeft de opleidingen leren kennen als: 'Opleidingen die staan voor hun vak, een hoog niveau nastreven en ambitieus zijn. Voor alle opleidingen geldt dat studenten zich voldoende voorbereid voelen om als zelfstandig verloskundig professional te werken. De kwaliteit van afgestudeerden getuigt over de hele linie van een hoog niveau. De opleidingen dragen bij aan de hoge kwaliteit van verloskundige zorg.’ Het panel vindt de drie opleidingen zonder meer succesvol in het opleiden van zelfstandig denkende professionals die met een open en actieve houding in de interprofessionele context kunnen handelen. Ook vindt het panel het overtuigend aangetoond dat de opleidingen hun studenten zelfkritisch maken en de notie meegeven dat zij onderdeel uitmaken van een groter geheel. Dit zijn ook belangrijke eigenschappen die studenten (en alumni) in staat stellen een bijdrage te leveren aan ontwikkelingen binnen de geboortezorg’

Natuurlijk ook veel dank aan de verloskundigen betrokken als stagebegeleiders bij het opleiden van onze Studenten Verloskunde. Zonder jullie geen succesvolle opleiding.

De opleidingen streven, naast de landelijke leerresultaten, eigen accenten na. AVAG legt een accent op de academische en wetenschappelijke vorming bij studenten. Dit zit verweven door de gehele opleiding en blijkt onder meer uit de aandacht voor EBM, het klinisch redeneren en de doorstroommogelijkheden richting universitaire programma’s. Bij de AVM is Evidence Based Midwifery (EBM) de centrale lijn in het curriculum. Studenten moeten met behulp van EBM hun handelen onderbouwen vanuit of toetsen aan hun wetenschappelijke kennis. De VAR profileert zich op het concept van ‘woman-centered care’ en stelt nadrukkelijk de behoefte van de cliënt centraal en daarmee de samenwerking in de ketenzorg.

De volledige NVAO besluiten en rapportages worden gepubliceerd op de website van de NVAO

Bericht namens de SOV